CBS

Groei internationale handel zet door

In juli 2004 was de waarde van de ingevoerde goederen 18,4 miljard euro. Dat is 11 procent hoger dan in juli 2003. De waarde van de uitvoer lag 10 procent hoger dan een jaar eerder en bedroeg 20,4 miljard euro. De waardestijging van de in- en uitvoer in juli werd voor een deel veroorzaakt door gestegen in- en uitvoerprijzen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Sinds maart van dit jaar is de waarde van zowel de invoer als de uitvoer iedere maand ten minste 5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Handel met niet-EU-landen groeit sterker dan met EU-landen

In juli 2004 kwam de waarde van de invoer uit landen buiten de Europese Unie uit op 7,9 miljard euro. Dat is 20 procent hoger dan in juli 2003. De waarde van de uitvoer naar deze landen was 18 procent hoger dan een jaar eerder en bedroeg 4,8 miljard euro.

De waarde van de ingevoerde goederen uit EU-landen was 5 procent hoger dan in juli 2003 en kwam uit op 10,5 miljard euro. De uitvoer naar EU-landen is ten opzichte van een jaar eerder 7 procent hoger uitgekomen op 15,8 miljard euro.

Grootste handelsgroei bij grondstoffen en minerale brandstoffen

Net als in de voorgaande maanden is in juli 2004 de waarde van de in- en uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen het sterkst toegenomen. Prijsstijgingen zijn daar een belangrijke oorzaak van. Ook de waardestijging van de in- en uitgevoerde chemische producten ten opzichte van een jaar eerder is meer dan gemiddeld.

Technische toelichting

Cijfers van de in- en uitvoer van goederen van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. In de tabellen zijn de geactualiseerde cijfers cursief aangegeven. De in- en uitvoercijfers zijn inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn goederen die in Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht spreekt men van doorvoer. De in- en uitvoer van diensten wordt buiten beschouwing gelaten. Tenzij anders vermeld, zijn de ontwikkelingen berekend ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Juli telde in 2004 één werkdag minder dan in 2003.

PB04-146

15 september 2004

9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht