Gemeente Waterland


Woensdag 11 augustus hebben in Monnickendam opnamen plaatsgevonden voor het televisieprogramma De vakantierechter, onderdeel van het NCRV- Foto: 't Prooyen programma de Rijdende Rechter. Reden voor de vakantierechter om naar Monnickendam te komen, was het ongenoegen van een inwoonster aan t Prooyen over het toelaten van charterbussen in haar straat. De vakantierechter, in de persoon van meester Visser, heeft geoordeeld dat de klacht ongegrond is.

Klacht
De klacht had betrekking op het touringcarverkeer dat in het zomerseizoen de toeristen bij de charterschepen afzetten aan de kop van t Prooyen in Monnickendam. De bewoonster meent veel last te ondervinden van deze langsrijdende bussen. In principe is het verboden voor touringcars om over t Prooyen te rijden. Dit inrijverbod wordt aangegeven door middel van een bord en de politie controleert of deze regel wordt nageleefd. Omdat met het exploiteren van charterschepen ook het economisch belang van de gemeente wordt gediend, heeft één ondernemer ontheffing verkregen. Aan deze ontheffing zijn natuurlijk wel regels verbonden, zoals de regel dat er niet meer dan één bus per keer t Prooyen in mag rijden.

Uitspraak
Nadat meester Visser een en ander had onderzocht en de betrokkenen had gehoord op het dek van het charterschip De Korevaer, deed hij uitspraak. Burgemeester Jongmans voerde namens de gemeente Waterland het woord. In deze zaak gaat het om een niet-bindend advies, er zijn dus geen juridische consequenties aan verbonden. Meester Visser heeft geoorde Foto: Opnames vakantierechter eld dat de klacht ongegrond is; hij is van mening dat er geen sprake is van onrechtmatige overlast. De ontheffing van de touringcars is volgens de rechter reglementair verleend en de ontheffing is pas verleend na een redelijke belangenafweging. Wel heeft meester Visser de gemeente geadviseerd om meer (zichtbaar) te gaan controleren op de naleving van de ontheffingsvoorwaarden. Burgemeester Jongmans heeft deze adviezen ter harte genomen en zal deze verder uitwerken in overleg met de controlemedewerkers.

In de vakantierechter behandelt Meester Visser, kantonrechter uit Zaandam, vakantieleed. Hij komt op locatie om de betrokkenen te horen en geeft dezelfde dag zijn advies/oordeel. Deze aflevering van de Vakantierechter wordt donderdag 16 september om 21.55 uur op Ned. 1 uitgezonden.