Gemeente Waterland


Met ingang van 1 oktober dit jaar worden verschillende wetten gewijzigd, die over de afgifte van het rijbewijs gaan. Eén van de nieuwe regels heeft betrekking op de minimumleeftijd voor de afgifte van het rijbewijs D.

Minimum leeftijd naar 21 jaar
Op dit moment ligt de minimumleeftijd op 18 jaar, dit wordt per 1 oktober 2004 verhoogd naar 21 jaar. Bent u nog geen 21 jaar en heeft u voor 1 oktober uw aanvraag voor het rijexamen ingediend bij het CBR? Dan kunt u na 1 oktober nog wel uw rijbewijs D aanvragen bij de gemeente.

Periodieke medische keuring
In juni 2004 heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat aangekondigd dat per 1 oktober 2004 een periodieke medische keuring voor vrachtwagen-en buschauffeurs verplicht wordt. Dit is echter Foto: verkeer (op verzoek van de brancheorganisaties) uitgesteld tot 1 januari 2005.

Op dit moment is het zo dat houders van de grote rijbewijzen alleen worden gekeurd bij de eerste aanvraag van het rijbewijs, bij een medische beperking of als iemand ouder is dan 70 jaar. Om te voldoen aan de Europese regelgeving wordt de periodieke medische toets ingevoerd. Per 1 januari moet bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een verklaring van geschiktheid overlegd worden. Voor deze verklaring is een medische keuring nodig. Deze wordt verricht door een arts, die door het CBR wordt aangewezen. In Nederland is een rijbewijs momenteel 10 jaar geldig.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om in de hele Europese Unie een geldigheidstermijn van 5 jaar in te voeren. De verwachting is echter dat deze maatregel niet voor 2010 van kracht wordt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rdw.nl.