GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie 15 september 2004 10:47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schultz lijkt geen grip te hebben op falend ministerie

(15 september 2004)

Het ministerie heeft ernstig gefaald bij de geluidsisolatie rond Schiphol. De kosten zijn enorm gestegen en de uitvoering was op belangrijke onderdelen ondoelmatig en onrechtmatig. Staatssecretaris Schultz (Verkeer) lijkt geen grip te hebben op haar broddelende ministerie. Na de HSL-Zuid en de Betuwelijn is dit het derde grote project in rij waar de politiek verantwoordelijken op het ministerie van Verkeer ernstig tekort hebben geschoten.

Het ministerie heeft jarenlang een potje gemaakt van de geluidsisolatie. Het rapport van de Rekenkamer dat vandaag verscheen, schetst een ontluisterend beeld: slechte kostenramingen, financieel wanbeheer en gebrek aan controle. De Rekenkamer legt de verantwoordelijkheid hiervoor grotendeels bij de achtereenvolgende bewindslieden op Verkeer. Ook staatssecretaris Schultz wordt niet vrijgepleit. De Rekenkamer constateerde slechts op één onderdeel, het financieel beheer, verbeteringen. Bij de projectaansturing en uitvoering zijn over de gehele onderzochte periode grote fouten begaan. De vraag is nu: heeft Schultz vanaf het moment van haar aantreden, ruim twee jaar geleden, voldoende gedaan om greep op de chaos te krijgen. Voorlopig heeft ze de schijn tegen. Ook KLM en Schiphol verwijten Schultz dat onder haar bewind de uitvoering niet is verbeterd en er onvoldoende is ingegrepen.

De vraag is ook wie de miljoenen aan kostenoverschrijdingen zal gaan betalen. In principe moet gelden: Wie fouten maakt, die betaalt. Als dit ten koste zal gaan van de staatskas zal het een fors gat slaan in de toch al krappe begroting. Reden te meer om de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid te stellen.

GroenLinks wil op korte termijn een debat over het rapport. Voor GroenLinks staat één uitkomst van het debat al vast: de gedupeerde bewoners, die jarenlang last hadden van het broddelwerk, mogen niet langer de dupe worden. Alle toezeggingen aan bewoners moeten onverkort nagekomen worden.

Wijnand Duyvendak


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -