THEATER NOMADE

CIDI Bedreigt Voortgang Theaterproject Het beloofde Land.


Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft in een brief alle financiers van het toneelstuk 'Het Beloofde Land',dat op 25 Augustus in première ging, aangeschreven en hen onder verwijzing van het antisemitisch karakter van het toneelstuk om opheldering gevraagd.

Adjunct-directeur CIDI Hadassah Hirschfeld heeft met behulp van het tekstboek passages aangegeven waarin de auteur de 'Joden verantwoordelijk zou stellen voor de kruisiging van Jezus'. In een insinuerende brief zijn zonder de auteur en producent in te lichten alle subsidiegevers aangeschreven. Het CIDI betreurt de steun voor dit toneelstuk, vraagt om opheldering en dringt er bij betrokkenen op aan, om waar dat kan, de steun voor het project in te trekken.

Het Fonds Podium Programmering & Marketing(FPPM) heeft gemeend om zonder overleg met auteur of producent die CIDI-brief door te zenden naar alle locaties, die zich in het Nomade-netwerk bevinden. Men heeft hiervoor zonder overleg alle adressen uit dat netwerk zelf verzameld.

De producent Theater Nomade karakteriseert deze brievenacties in haar netwerk als 'sluipende vormen van censuur', die zich onttrekken aan de publieke ruimte en 'daarmee bedreigender dan een openlijk verbod van het toneelstuk'.

Auteur van 'Het Beloofde Land' Ab Gietelink laat geen misverstand bestaan over zijn intenties. 'Ik ben ten alle tijde bereid om met open vizier mijn tekst, opvattingen en de voorstelling te verdedigen tegen inhoudelijke kritiek. Het CIDI heeft alle mogelijkheid om met mij in debat te treden over het Jodendom, de staat Israël of alles waar het toneelstuk overgaat. Een van haar leden is op onze boekpresentatie geweest en heeft een boek gekregen. Ze had mij kunnen schrijven, e-mailen, bellen. Ze had mij kunnen uitdagen voor debat, Ze kan zelfs in de krant schrijven dat ik gevaarlijke onzin opvoer, maar achter onze rug zich met insinuerende beschuldigen expliciet wenden tot de voorwaardenscheppers geeft ons de overtuiging dat ze helemaal niet geïnteresseerd is in het inhoudelijk argument, maar alleen poogt het project te ondermijnen'.

Het verwijt dat het toneelstuk anti-semitisch gedachtengoed zou exploiteren wijst de auteur met kracht van de hand en schrijft in zijn verweer: 'Volgens de verhalen in de evangeliën is Jezus door de Romeinen gekruisigd op voorspraak van de Joodse hogepriesters. Is het nog steeds taboe omdat te zeggen? Is het geen tijd om van dat taboe eens afscheid te nemen? Dat is iets heel anders dan dat het Joodse volk, als entiteit, schuldig zou zijn aan de kruisiging van Jezus en zeker dat zij 2000 jaar na dato daarvan een erfschuld zou dragen. Voor mij is dat laatste een zo ridicule gedachte, dat ik mij niet kan voorstellen dat enig modern mens dat serieus meent'.

In 'Het Beloofde Land' is de kruisiging als parabool gebruikt. De Joods-Israëlische vredesactivist Jezus de Nazarener wordt gekruisigd op voorspraak van zijn oom, de Israëlische premier Sharon. Die kruisiging van de vredesgedachte gaat niet over 2000 jaar geleden maar over de actuele politiek nu. Het toneelstuk vormt een scherpe kritiek op de huidige Israëlische politiek van repressie en vernedering tegenover de rechten van het Palestijnse volk en op de Nederlandse medeplichtigheid daarin.

De positieve pers en het publieksreacties laten over het succes van de voorstelling overigens voorlopig geen misverstand bestaan.

Theater Nomade heeft besloten om voorafgaand aan iedere voorstelling het publiek op de hoogte te stellen van de beschuldigingen van het CIDI en daagt hen uit tot een inhoudelijk publiek debat.

Nadere informatie:
Alle beschikbare stukken. www.theaternomade.nl
Uitvoerende groep: Theater Nomade:
Auteur/regisseur Ab Gietelink
Tel. 020-6941082
Contact: info@theaternomade.nl

15 sep 04 10:14