Gemeente Utrecht


2004 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
87 Vragen van mw. drs. M.C. Mos, mw. drs. A.C. den Besten en H. Zijlstra
(ingekomen 14 september 2004)


Op 17 juni 2004 heeft de raadscommissie MO uitgebreid gesproken over de toekomst van Azotod. Aan de orde was de realisatie van het cultuurhuis Leidsche Rijn en de positie van Azotod daarin. De wethouder gaf tijdens de discussie aan dat hij Azotod een warm hart toedraagt en deed de toezegging dat Azotod voor 100% betrokken zal worden in de totstandkoming van het cultuurhuis Leidsche Rijn. GroenLinks, PvdA en VVD vinden dat Azotod voor de exploitatie van het cultuurhuis met een goede aanbieding moet komen, maar om dat mogelijk te maken zal Azotod wel moeten overleven totdat het cultuurhuis Leidsche Rijn daadwerkelijk tot stand is gekomen. Omdat duidelijk is dat het cultuurhuis Leidsche Rijn pas gerealiseerd wordt in 2006 is voor ons de vraag hoe Azotod tot die tijd overleefd erg belangrijk. Met de brand in juni is het gebouw van Azotod verwoest. Daarvoor heeft Azotod de aanzegging gehad dat zij in 2005 niet meer uit welzijn wordt betaald. De wethouder gaf tijdens het debat in juni nog aan te hopen de raadscommissie direct na de zomervakantie te informeren over de wijze waarop de periode tussen nu en realisatie van het cultuurhuis wordt overbrugd. Van de vrijwilligers van Azotod begrijpen GroenLinks, PvdA en VVD echter dat er tot nu toe nog geen duidelijkheid is over de toekomst.
Naar de mening van de drie partijen is dit een slechte zaak. Langer wachten betekent waarschijnlijk de doodsteek voor Azotod, de doodsteek voor een prachtige vrijwilligerscultuur en de doodsteek voor een mooi stukje popaanbod in Vleuten De Meern en Leidsche Rijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met GroenLinks, PvdA en VVD eens dat het belangrijk is dat Azotod zijn activiteiten kan voortzetten, en dat haast geboden is?
2. Welke acties heeft de wethouder hiertoe ondernomen sinds de brand in Azotod heeft gewoed?
3. Welke knelpunten liggen er nog?
4. Kunnen wij binnen een maand een oplossing van de wethouder tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?


---- --