Gemeente Almere

Almere schrijft stadsakkoord

Maatschappelijke organisaties en het bestuur van de gemeente Almere presenteerden op dinsdag 14 september een zogenaamd stadsakkoord. In dit document worden afspraken gemaakt over de wijze waarop maatschappelijke organisaties en de gemeente de komende jaren samenwerken aan de verdere ontwikkeling van de stad.

De groei van Almere in de komende jaren vraagt op veel terreinen om samenhang en samenwerking. Maatschappelijke organisaties en de gemeente willen in dat proces samen optrekken, met duidelijk onderscheid voor elkaars verantwoordelijkheid. Het stadsakkoord geeft aan welke prioriteiten centraal staan in de verdere ontwikkeling van Almere en bevat spelregels over de wijze waarop maatschappelijke organisaties en de gemeente met elkaar omgaan.

Een bestuurlijke kopgroep van gemeente en maatschappelijk veld heeft, geïnspireerd door stadsfilosoof Barry van t Padje, een concept-stadsakkoord opgesteld. Op maandag en dinsdag wordt dit concept-stadsakkoord in discussie gebracht. Het debat daarover moet leiden tot de definitieve versie.

De betekenis van dit stadsakkoord wordt tijdens de tweedaagse bijeenkomst aan diverse praktijkvoorbeelden uit Almere getoetst. Het stadsakkoord vormt zo een bestuurlijke aftrap voor concrete afspraken tussen partijen over de verdere ontwikkeling van de stad, die een voorloper vormen van de afspraken die met het Rijk moeten worden gemaakt over de toekomstige ontwikkeling.