Gemeente Zwolle

Marietje Kesselsproject van start in Zwolle

Deze week is het Marietje Kesselsproject van start gegaan op zes basisscholen in Zwolle. Negen meisjes- en tien jongensgroepen leren gedurende twaalf lessen van een uur om voor zichzelf op te komen. Ook leren ze aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden en rekening te houden met een ander en wat de invloed van de groep kan zijn.

De weerbaarheid van kinderen vergroten is het belangrijkste doel van het Marietje Kesselsproject. Het is een preventieprogramma dat gericht is op kinderen van de groepen zeven en acht van het basisonderwijs. Uitgangspunt is: hoe groter de weerstand van de kinderen, des te kleiner de kans dat ze slachtoffer worden van seksueel misbruik, mishandeling en andere vormen van misbruik. Het project leert kinderen zichzelf te beschermen tegen machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Bovendien leert het ze ook om zelf geen dader te worden.

Programma
Het programma bestaat uit twaalf lessen, waarin een combinatie wordt aangeboden van rollenspelen, zelfverdedigingsoefeningen, groepsgesprekken en huiswerkopdrachten. Het is seksespecifiek van opzet: jongens en meisjes krijgen gescheiden les, omdat dit het beste aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Jongens en meisjes krijgen echter wel hetzelfde inhoudelijke programma aangereikt. De lessen worden gegeven door speciaal daarvoor getrainde preventiewerkers en vinden plaats op de basisschool zelf, onder schooltijd. De leerkracht is bij de lessen aanwezig en ook de ouders worden betrokken bij de inhoud.

Coördinatie
De GGD Regio IJssel-Vecht is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van het Marietje Kesselsproject. De uitvoering verzorgt de GGD in samenwerking met HALT IJsselland en Trias Jeugdhulpverlening.

Deelnemende scholen
De eerste lessencyclus loopt van september tot en met december 2004 en de tweede van februari tot en met mei 2005. Deelnemende scholen tijdens de eerste lessencyclus zijn: De Werkschuit, De Duyvencamp, De Marsweide, De Marsweide: locatie Florens Radewijnsschool, De Ichtus en De Markesteen. In totaal doen in het schooljaar 2005-2006 14 scholen mee. Bij elkaar 467 leerlingen, verdeeld over 20 meisjes- en 20 jongensgroepen.


---