Verzoek om vergoeding van materiële schade als gevolg van gemiste carrièrekansen

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 15-09-2004

Na de vernietigde besluiten tot berisping en overplaatsing is betrokkene enige tijd arbeidsongeschikt geweest. Na hersteldverklaring is zij nog geruime tijd niet in staat gesteld haar werkzaamheden te hervatten. Door deze afwezigheid heeft zij niet aan een cursus kunnen deelnemen en hebben haar leidinggevenden haar wijze van functioneren gedurende een lange periode niet kunnen beoordelen. Haar collega's zijn per 1 juli 2003 bezoldigd naar schaal 8. De Raad acht het toe te rekenen aan de vernietigde besluiten dat betrokkene genoemde cursus niet heeft gevolgd en dat zij niet te beoordelen was. De Raad acht voorts van belang dat betrokkene evenals haar collega's beschikte over een langdurige ervaring als PIW-er en dat er ook overigens geen enkele indicatie is dat zij niet aan de eisen voor deze senior-functie zou voldoen. Bij een onlangs op deze functie gericht assessment-onderzoek behaalde zij een goed resultaat. De Raad acht het aangewezen dat zij in dezelfde positie wordt gebracht als de desbetreffende collega's door haar met ingang van 1 juli 2003 te benoemen in die functie en haar per die datum te bevorderen naar schaal 8. De betrokkene rechtspersoon wordt daartoe met toepassing van artikel 8:73 van de Awb veroordeeld.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AQ8173

Zie het origineel