Wijziging functiebeschrijving met terugwerkende kracht; financiële compensatie geboden

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 15-09-2004

Wijziging van functiebeschrijving, in de zin van het schrappen van de coördinerende werkzaamheden, met terugwerkende kracht. De Raad is met het college van oordeel dat, nu betrokkene tijdelijk coördinerende werkzaamheden heeft verricht, de onderhavige wijziging van de functiebeschrijving met terugwerkende kracht alleen kon plaatsvinden, indien een en ander vergezeld gaat van een financiële compensatie. Met de door het college inmiddels aangeboden EUR 10.000,- bruto acht de Raad voldoende compensatie geboden. De Raad kan betrokkene niet volgen in zijn betoog omtrent structurele doorwerking in de vorm van een hogere schaal.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AQ8172

Zie het origineel