Natuurgolfbaan te Oudemirdum niet illegaal

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 15-09-2004

Omwonenden hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Gaasterlân-Sleat gevraagd om met bestuursdwang op te treden tegen de (natuur-)golfbaan in Oudemirdum. Zij menen dat het gebruik van dit gebied (dat binnen de ecologische hoofdstructuur valt) in strijd is met het bestemmingsplan. B&W zijn het met dit laatste in principe eens, maar het college heeft het verzoek om handhavend op te treden afgewezen omdat er binnenkort een nieuw bestemmingsplan komt waardoor de golfbaan gelegaliseerd wordt.

De rechtbank heeft in haar uitspraak van 30 augustus 2004 bepaald dat B&W in het geheel niet bevoegd zijn om tegen het gebruik van het desbetreffende gebied als golfbaan op te treden. Voor de aanleg van de golfbaan is een vergunning verleend en die vergunning is onaantastbaar geworden. De verlening van de aanlegvergunning houdt volgens de rechtbank ook in dat de golfbaan als zodanig gebruikt mag worden.

Het verzoek is door B&W daarom terecht afgewezen. Om formele redenen is het beroep gegrond verklaard, maar de rechtsgevolgen zijn door de rechtbank in stand gelaten. Dit betekent dat B&W niet opnieuw een beslissing over deze kwestie hoeven te nemen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AR2148

Zie het origineel