Ministerie van Defensie


http://www.mindef.nl

MINDEF: Duitse eenheden weg uit Budel

Het Duitse ministerie van Defensie heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat zij niet langer gebruik wil maken van legerplaats Budel in Noord-Brabant. Het besluit is het gevolg van een herstructurering van de Duitse krijgsmacht. Al eerder werd in Nederland het besluit genomen om de Nederlandse eenheden uit Seedorf weg te halen. De consequentie van het terugtrekken van Duitse en Nederlandse eenheden is dat het binationale verdrag over de stationering van troepen op wederzijds grondgebied zal worden beëindigd. De intensieve relatie op defensiegebied tussen beide landen zal in een nieuw verdrag worden vastgelegd.

De Duitse krijgsmacht maakt sinds 1963 gebruik van Budel voor onder meer het opleiden van luchtmachtpersoneel. De herstructurering van de Duitse krijgsmacht en de daarmee gepaard gaande personeelsreducties maken de opleidingscapaciteit in Budel overbodig. De Duitse opleidingsbataljons die thans in Budel gehuisvest zijn zullen medio 2005 worden verdeeld over andere opleidingscentra in Duitsland. Het Duitse deel van de legerplaats Budel zal begin 2006 aan Nederland worden overgedragen.

Over de toekomst van de legerplaats Budel is nog geen besluit genomen.