RUIMTELIJK PLANBUREAU
http://www.ruimtelijkplanbureau.nl

RPB: Combinatie model en ontwerp schetst ruimtelijke toekomst

Den Haag, 15 september 2004

Modellen voor ruimtegebruik zijn van belang om inzicht te krijgen in de ruimtelijke gevolgen van beleidsvoornemens of ruimtelijke ingrepen. Ontwerp kan daarbij inspirerende beelden opleveren die het denken over ruimtelijke vraagstukken en het vinden van nieuwe oplossingen daarvoor prikkelen. 'Scenario's in kaart', het nieuwe rapport van het Ruimtelijk Planbureau, laat zien welke ongekende mogelijkheden de combinatie van deze twee werkwijzen kan opleveren.

Zowel dataonderzoek als ontwerp zijn beproefde manieren om toekomstig ruimtegebruik in kaart te brengen. Een combinatie van deze methodes is daarentegen relatief nieuw. Waar de Ruimtescanner (een kaartontwikkelaar op basis van data en prognoses) voor een gebied bijvoorbeeld een grote mate van onzekerheid aangeeft, kan de ontwerpbenadering (synthese van kennis, analyse en creatieve oplossingen) worden gebruikt om op dat gebied in te zoomen en oplossingsrichtingen te genereren. Deze kunnen vervolgens als optie worden toegevoegd aan de analyses in het ruimtegebruiksmodel. Door de uitwisseling van analyses en mogelijke oplossingsrichtingen kunnen de verschillende benaderingen elkaar zo aanvullen, met als resultaat grondiger, steekhoudender analyses en verfijnde, creatieve oplossingen.

Scenario's in kaart, Model- en ontwerpbenaderingen voor toekomstig ruimtegebruik, Jan Groen, Eric Koomen (VU), Maarten Piek, Jan Ritsema van Eck, Alexandra Tisma (2004), Ruimtelijk Planbureau, Rotterdam: NAi Uitgevers. ISBN 90 5662 377 X. Prijs 22,50 Euro. Te bestellen bij de boekhandel of via NAi Uitgevers, telefoon 010 2010 133


-0-0-0-

Voor een recensie-exemplaar (uitsluitend voor pers) of meer informatie:
Ruimtelijk Planbureau, Bureau Communicatie, Ilse Heemskerk, telefoon
070 3288 746 of 0652 671626; heemskerk@rpb.nl.

15 sep 04 11:06