Provincie Limburg

Bestuursakkoord Jeugdbeleid-Jeugdzorg Oostelijk Midden-Limburg Dit is een gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg en de

gemeenten Ambt Montfort, Echt-Susteren, Maasbracht, Roerdalen, Roermond en Swalmen.

Samenwerking voor vier jaar vastgelegd

Op 15 september 2004 heeft gedeputeerde Odile Wolfs samen met de wethouders Jeugdbeleid van de gemeenten in de regio Oostelijk Midden-Limburg een bestuursakkoord Jeugdbeleid-Jeugdzorg 2004-2007 ondertekend.

De afspraken in het Bestuursakkoord en Aktieprogramma Jeugdbeleid-Jeugdzorg Oostelijk Midden-Limburg versterken de algemene voorzieningen voor jeugdigen. Dit wordt bereikt door gerichte inzet van het algemeen maatschappelijk werk, de jeugdwelzijnsstichtingen en het bureau Jeugdzorg. Deze afspraken moeten ook bijdragen aan het