Provincie Limburg

Onderzoek telebegeleiding van patiënten met hartfalen van start Gezamenlijk Persbericht Provincie Limburg, academisch ziekenhuis

Maastricht en Sanane

Provincie Limburg ziet project als impuls voor senioreneconomie

Mede door financiële steun van de Provincie Limburg gaat binnenkort in drie Limburgse ziekenhuizen een proef van start met een zogenoemde Health Buddy®. De Health Buddy® maakt het mogelijk de gezondheid van de patiënt op de voet te volgen en medisch advies te geven, zonder dat daarbij direct contact nodig is. Patiënten met hartfalen kunnen met de Health Buddy® hun gezondheid beter in de hand houden.

De Health Buddy® is een klein apparaat, uitgerust met een scherm en vier knoppen. De Health Buddy® staat via een telefoonlijn in verbinding met een internetplatform dat toegankelijk is voor artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Het project is ontwikkeld door de firma Sananet, in nauwe samenwerking met het academisch ziekenhuis Maastricht, Atrium medisch centrum Heerlen en Orbis medisch zorgconcern Sittard/Geleen. Het azM te Maastricht is opgetreden als projectleider. Zon 120 patiënten uit de drie ziekenhuizen gaan meedoen aan het proefproject. De Health Buddy® lijkt een uitkomst te zijn voor patiënten met hartfalen. Het biedt de gezondheidszorg de mogelijkheid tot persoonsgebonden dienstverlening, waarbij ook nog wordt gestreefd naar een kennisvermeerdering van de patiënt. Na gebleken succes in Nederland zal de Health Buddy® ook in andere Europese landen worden ingezet. Recent is in Utrecht een proef van start gegaan met de Health Buddy®, maar dan voor patiënten met een chronische longaandoening.

Dagelijks contact
Met dit project wordt onderzocht of mensen met hartfalen met behulp van techniek hun eigen ziekte in de hand kunnen houden, zonder dat daarvoor direct contact met een zorgverlener nodig is. De Health Buddy® stelt vragen aan de patiënt op het gebied van symptomen, kennis en gedrag. Deze vragen moeten iedere dag worden beantwoord. De antwoorden worden via een telefoonlijn dagelijks naar een database gestuurd en komen terecht bij de artsen en verpleegkundigen die de patiënt begeleiden. In een overzicht ziet de arts of verpleegkundige meteen welke patiënten een probleem aan het ontwikkelen zijn of al hebben. Dit kan aanleiding zijn tot telefonisch contact met de patiënt of leiden tot anderszins ingrijpen of bijsturen.

Senioreneconomie
Projecten als de Health Buddy® anticiperen op de toenemende vergrijzing van de bevolking. Daarnaast speelt het concept van telebegeleiding ook nog eens uitstekend in op de wensen van senioren tot behoud van zelfstandigheid tegen betaalbare kosten. De Provincie Limburg wil met gericht beleid bevorderen dat clusters van Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en overheden vernieuwende producten en diensten leveren voor senioren, binnen het kader van senioreneconomie. Dergelijke projecten passen veelal uitstekend in het verdere streven om de Provincie Limburg te ontwikkelen tot een technologische topregio. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken.

Op woensdag 15 september aanstaande is in het academisch ziekenhuis Maastricht formeel het project met de Health Buddy® van start gegaan. Het apparaat is door gedeputeerde M. Eurlings en cardioloog T. Gorgels overhandigd aan een patiënt met hartfalen. Dit gebeurt onder meer in aanwezigheid van gedeputeerde Martin Eurlings. In totaliteit worden 120 patiënten bij het onderzoeksproject betrokken.

15-9-2004 10:29