Ingezonden persbericht


Persbericht

15 september 2004

Woningcorporaties Dudok en Patio krijgen steun voor fusie

Nieuwe naam van fusieorganisatie is Dudok Wonen

Hilversum - De fuserende woningcorporaties Dudok en Patio heten vanaf 1 januari 2005 Dudok Wonen. De naam Dudok van de beroemde architect blijft behouden omdat de nieuwe organisatie zich sterk wil maken voor behoud van het culturele erfgoed in 't Gooi. De corporaties hebben inmiddels ook van verschillende maatschappelijke instanties positieve reacties ontvangen op het voornemen van de fusie. Daarnaast is op 14 september Leon Bobbe benoemd tot beoogd directeur/bestuurder van Dudok Wonen.

Huurdersorganisaties positief
Interim-voorzitter Jasper van der Wal van de Huurdersraad Patio is enthousiast over de fusie: "Het is een uitstekende zaak dat de investeringscapaciteit in de regio behouden blijft. We gaan er vanuit dat de dienstverlening op peil blijft, tijdens en na het fusieproces. Daarnaast is met Patio afgesproken dat er na de fusie weer een overkoepelende huurdersorganisatie komt. De eerste oriënterende gesprekken met Bewonersbelang van Dudok zijn al begonnen", aldus Van der Wal. Olga Hogenbirk, voorzitter van Bewonersbelang Dudok, beaamt dat het een goede ontwikkeling is. "Daarnaast is het voor ons belangrijk dat de corporatie minder kwetsbaar wordt. Een kleine organisatie is minder flexibel als er bijvoorbeeld zieken zijn en dat merken de huurders. En natuurlijk gaan we er vanuit dat de fusie voordelen oplevert voor de huurders, want daar denken wij vooral aan."

Gemeenten staan achter fusie
Ook de gemeenten Naarden, Hilversum en Bussum zijn te spreken over het voornemen om te fuseren. De gemeente Hilversum verwoordde het zo in haar brief: "De fusie kan een manier zijn om meer kennis, kunde en kwaliteit in de organisatie te brengen en op die manier een groter rendement uit maatschappelijk gebonden vermogen te halen."

Aanvraag aan minister
Woningstichting Dudok en Patio zijn erg blij met deze reacties want zonder maatschappelijk draagvlak zouden de partijen de fusie niet doorzetten. Het ministerie van VROM is nu aan zet en gaat de aanvraag voor de fusie behandelen. Zij moet de fusie uiteindelijk goedkeuren op 1 januari 2005.

Bestuur
De benoeming van Leon Bobbe tot directeur/bestuurder wordt in principe op 1 januari 2005 officieel bekrachtigd. De directeur van Woningstichting Dudok, Annemarie van der Zee, wordt directeur Vastgoed van Dudok Wonen.

Noot voor de pers,