Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Persbericht, 15-9-2004

Ross: "EUR 111 Miljoen extra voor zorg dit jaar"

Staatssecretaris Ross heeft EUR 111 miljoen extra vrijgemaakt in de begroting van 2004 voor de AWBZ zorg. Het extra geld is bestemd voor instellingen die in de knel zijn gekomen door de uitgavenbeperking eerder in het jaar. Zo schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer.

De uitgavenbeperking was ingesteld nadat bleek dat de instellingen in het voorjaar al fors meer zorgcontracten hadden afgesloten dan was voorspeld voor heel 2004. In totaal werd hiermee de AWBZ begroting met een half miljard euro overschreden. Om verdere overschrijdingen naar een miljard euro te voorkomen, beperkte Ross de mogelijkheid om nog contracten af te sluiten.

Het was volgens Ross nog maar de vraag of de in het voorjaar afgesloten zorgcontracten wel allemaal konden worden ingevuld. Het geld werd wel alvast als voorschot verstrekt. Nu blijkt dat niet alle voorschotten in 2004 gebruikt zullen worden voor zorg, wil Ross het geld terugontvangen. Ze wil het geld gebruiken voor aanbieders die wèl zorg kunnen leveren, maar een te laag contract hebben afgesloten. Het overschot bij de ene zorgaanbieder moet worden weggestreept tegen het tekort bij de andere zorgaanbieder binnen de regio.

Voor de specifieke knelpunten die na deze herverdeling van geld nog overblijven stelt de staatssecretaris EUR 111 miljoen ter beschikking. De knelpunten zijn onlangs geïnventariseerd. Zo krijgt het Leger des Heils bijvoorbeeld EUR 7 miljoen uit de AWBZ omdat de organisatie bij het afsluiten van de contracten net achter het net viste. Ook wordt EUR 7 miljoen beschikbaar gesteld om gedragsgestoorde jongeren die in Justitiële Jeugdinrichtingen zitten te kunnen behandelen. Volgens Ross is de extra EUR 111 miljoen hard nodig om te voorkomen dat mensen die echt zorg nodig hebben die niet meer kunnen krijgen.