Uitspraken van de Belastingkamers (week 38)

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 15-09-2004


1. Hof Amsterdam 11 juni 2004, 02/04903, EK 11. Waardebepaling voor de Wet WOZ van een in erfpacht uitgegeven woning, welke zich bevindt in het koetshuis van een kasteel. Het kasteel maakt deel uit van een landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Hof benoemt een deskundige.

Tekst uitspraak: 'AQ9981'


2. Hof Amsterdam 20 juni 2003, 02/04164, MK 4. Betreft: uitspraak na verwijzing door de HR in zijn arrest van 12 juli 2002, nummer 36 902. Vader verkoopt aandelen in zijn BV, die handelt in onroerende zaken, aan belanghebbende en diens broer, tegen de boekwaarde. De waarde in het economische verkeer van de aandelen is veel hoger. Er is sprake van schenking.

Tekst uitspraak: 'AQ9982'


3. Hof Amsterdam 28 maart 2003, 02/02802, EK 12. Afbreken van een naast de woning gelegen discotheek vóór de aanvang van het tijdvak (1-1-2001) is aan te merken als een specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 19, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet woz.

Tekst uitspraak: 'AR0754'


4. Hof Amsterdam 2 september 2004, 03/02195, MK 5. Een door een Nederlandse profvoetbalclub aangetrokken buitenlandse jeugdspeler komt i.c. niet in aanmerking voor de 35%-regeling (30% bewijsregel). Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat hij een talentvolle voetballer is, maar (daarmee nog) niet dat hij aan de deskundigheidseis voldoet. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt.

Tekst uitspraak: 'AR0758'


5. Hof Amsterdam 29 augustus 2004, 02/06092, EK 14. Aan belastingplichtigen moet een redelijke tijd worden gelaten om de parkeerapparatuur in werking te stellen en het parkeerkaartje in de auto te leggen.

Tekst uitspraak: 'AR0759'


6. Hof Amsterdam 2 september 2004, 03/02194, MK 5. Een door een Nederlandse profvoetbalclub aangetrokken buitenlandse jeugdspeler komt i.c. niet in aanmerking voor de 35%-regeling (30% bewijsregel). Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat hij een talentvolle voetballer is, maar (daarmee nog) niet dat hij aan de deskundigheidseis voldoet. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt.

Tekst uitspraak: 'AR1978'


7. Hof Amsterdam 2 september 2004, 03/02193, MK 5. Een door een Nederlandse profvoetbalclub aangetrokken buitenlandse jeugdspeler komt i.c. niet in aanmerking voor de 35%-regeling (30% bewijsregel). Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat hij een talentvolle voetballer is, maar (daarmee nog) niet dat hij aan de deskundigheidseis voldoet. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt.

Tekst uitspraak: 'AR2059'


8. Hof Amsterdam 2 september 2004, 03/00261, EK 18. Inkomstenbelasting 2001. In geschil is hoe hoog de aftrekbare kosten met betrekking tot belanghebbendes eigen woning zijn. Het Hof becijfert dat die iets hoger zijn dan de kosten die de inspecteur in aftrek had toegelaten. Beroep gegrond.

Tekst uitspraak: 'AR2099'


9. Hof Amsterdam 2 september 2004, 02/07280, EK 18. WOZ-waarde Verweerder stelt dat sprake is van een bepleitbare bandbreedte in de waardering van de woning van 15% en de woning is gelegen in een buurt met sociale woningbouw, in tegenstelling tot de vergelijkingsobjecten.

Tekst uitspraak: 'AR2111'