Gemeente Capelle a/d IJssel

Eerste activiteitenbrochure Brede School Netwerken

De BSN brochure

Foto: Peter Molkenboer

Van breakdance en jeugdtheater tot de oudereninstuif. De activiteitenbrochures van Brede School Netwerken staan vol activiteiten, die in de buurt worden aangeboden. Op 9 september overhandigde wethouder Wim de Bruin de eerste BSN-activiteitenbrochure aan leerlingen van basisschool De Piramide.

De brochures zijn gemaakt voor de wijken Schollevaar-Oost, Middelwatering, Oostgaarde en
s-Gravenland/Capelle-West. Ook in de andere wijken van Capelle aan den IJssel worden Brede School Netwerken ontwikkeld. Verwacht wordt dat de andere wijken begin volgend jaar een eigen activiteitenbrochure krijgen.

Weet wat er te doen is
In de brochures staat wanneer en waar er wat te doen is. Begin dit jaar speelden basisschoolleerlingen het kinderparticipatiespel Kom op een idee. Kinderen konden tijdens het spel aangeven wat ze graag verbeterd zien in de wijk en welke activiteiten ze graag willen doen. Tijdens het spelen bleek dat kinderen onvoldoende op de hoogte zijn van het activiteitenaanbod in de wijk. De nieuwe brochures moeten hier verandering in brengen. De activiteitenbrochures worden via de scholen verspreid en zijn verkrijgbaar bij diverse instellingen in de wijken en het Informatiecentrum van de gemeente. In de brochures staan ook activiteiten voor volwassenen.

Wat is een Brede School Netwerk?
De gemeente Capelle ontwikkelt voor elke wijk een Brede School Netwerk (BSN). Dat is een verband waarin verschillende maatschappelijke organisaties samenwerken. Scholen, bibliotheek, jongerenwerk, kunst- en cultuurorganisaties, sportverenigingen en zorgorganisaties. Samen proberen zij een zo goed mogelijk netwerk van zorg, opvoeding, cultuur, sport en scholing te creëren in de wijk. Om daarmee de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te stimuleren en hun talenten te ontplooien. En om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Voor meer informatie over de Brede School Netwerken kunt u contact opnemen met Lies Tredgett, wijkcoördinator Schollevaar-Oost en Middelwatering, telefoon 010-2848483, Sandra van Stijn, wijkcoördinator Oostgaarde en s-Gravenland/Capelle-West, telefoon
010-2848485 of Peter Bakker, stedelijk coördinator, telefoon
010-2848482.