Den Haag, 15 september 2004

Vragen van het lid Crone (PvdA) aan de minister van Economische Zaken

over een eventuele beursnotering van NUON

* Bent u bekend met de berichtgeving rondom een eventuele beursnotering van NUON?(1)

* Deelt u de mening dat hier op een onjuiste wijze wordt vooruit gelopen op besluitvorming over eventuele privatisering?

* Loopt NUON vooruit op een integrale privatisering, dus inclusief de netwerken? Hoe verhoudt dit zich tot uw beleid, dat een splitsing voorziet van netwerk- en leveringsbedrijf en in ieder geval tot 2007 geen privatisering toestaat?

* Zijn de overheidsaandeelhouders, waaronder de Gemeente Amsterdam, en de provincies Gelderland en Friesland, hiervan op de hoogte? Deelt u de mening dat zij hierover gaan en niet de managers van NUON?

* Hoeveel geld gaat deze voorbereiding voor een beursnotering kosten, bijvoorbeeld aan juristen en accountants? Wie betaalt uiteindelijk deze kosten?

* Hoeveel kosten maakt NUON voor de marketing voor de particuliere markt, die volgens NUON veel geld vergt? Wie betaalt uiteindelijk deze kosten?

* Welk deel van de winststijging van 54% naar 122 miljoen euro is terug te voeren op de overname van Reliant Energy Europe? Welke conclusies trekt u ten aanzien van de kosten van onbalans, maar ook ten aanzien van het ontwikkelen van marktmacht?

* Wanneer kunnen de resultaten van het NMa-onderzoek, dat begin juli is gestart, worden verwacht? Heeft NUON in zijn financiële verslag al een voorziening opgenomen voor eventuele toekomstige boetes?

(1) Financieel Dagblad, 15 september 2004