Partij van de Arbeid


Stafdienst Voorlichting telefoonnummer 070-3183040


PvdA-voorlichting


Plein 2


Postbus 20018, 2500 EA Den Haag


Tel 070 318 3025 / Fax 070 318 2800


Den Haag, 15 september 2004


PvdA: geluidsisolatie rond Schiphol bedroevende chaos


De organisatie van het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) is een bedroevende chaos geweest. Dat concludeert de PvdA in de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer. Eindelijk hebben we nu de officiële bevestiging waar we in toenemende mate voor vreesden. Dit project is een rommeltje: in de opzet, de aansturing en de uitvoering. En de bewoners zijn de dupe , zegt PvdA-woordvoerder Co Verdaas.


Het rapport legt zin na zin bloot welke essentiële fouten zijn gemaakt bij de grootschalige en noodzakelijke isolatie van woningen rond de luchthaven. Naar aanleiding van eigen onderzoek drong de PvdA al eerder aan op een andere opzet van het project. Verdaas: In de huidige constructie betaalt de opdrachtgever de rekening niet zelf. Dat is vragen om problemen.


De staatssecretaris heeft het afgelopen jaar maar mondjesmaat toegegeven dat zich grote problemen voordeden. Verdaas: Verzoeken om het project stil te zetten of anders te organiseren werden afgewezen. In de reactie van Schultz van Haegen op het Rekenkamer-rapport voelt de PvdA nog niet het bewustzijn bij de staatssecretaris dat het in de toekomst anders moet. Ze is trots op enkele verbeteringen die ze heeft doorgevoerd, maar de cruciale vraag is of ze in staat is vertrouwen en voortgang te organiseren om de problemen op dit dossier in de kern op te lossen , aldus Verdaas.


Ook wil de PvdA snel meer duidelijkheid over mogelijke illegale prijsafspraken die gemaakt zijn binnen het project. De Nederlandse Mededingingsautoriteit en het Openbaar Ministerie hebben dat in onderzoek. Verdaas: Verder willen we beter en structureel onderzoek naar de kwaliteit van de isolatie. Veel bewoners klagen over het slecht afgeleverde werk.


Het doel van de isolatie is en blijft goed: omwonenden van Schiphol beschermen tegen overmatige geluidsoverlast. Maar in plaats van het leed te verzachten, heeft het ministerie de bewoners met extra problemen opgezadeld. Jarenlange pogingen om dat duidelijk te maken zijn gestrand , aldus Verdaas.