Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
VICIM VERSTERKT RELATIE MET PARTNERS IN EUROPA

Virtual Institute for Chemometrics and Industrial Metrology biedt kleine en middelgrote bedrijven nieuwe manieren voor beheer van meet- en productiedata

Amsterdam / Brussel, 15 september 2004 - Het Virtual Institute for Chemometrics and Industrial Metrology (VICIM) heeft de relatie met zijn belangrijkste partners verstevigd. Dit betekent een nieuwe start voor het instituut, dat gespecialiseerd is in geavanceerde meetmethoden voor de chemische industrie. Het instituut biedt kleine en middelgrote bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van petrochemie, agro-industrie, farmaceutische sector en andere branches nieuwe manieren om hun meet- en productiedata te beheren.

Het Virtual Institute for Chemometrics and Industrial Metrology (VICIM BV) is een virtuele organisatie die zich toelegt op de promotie van kosteneffectieve methoden voor chemische metingen. Die zijn mogelijk door het gebruik van moderne chemometrische benaderingen en het ontwikkelen van procedures voor het adequaat beoordelen van de kwaliteit van de methoden en meetresultaten. Chemometrie richt zich op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe data-analysetools voor het efficiënt onttrekken van relevante informatie uit grote hoeveelheden data van hoge kwaliteit.

VICIM brengt experts van verschillende Europese instituten samen, die een brede variëteit van expertisevelden bestrijken op het gebied van chemometrische methoden en toepassingsgebieden (geneesmiddelen, voeding & dranken, olie & gas en milieu). De experts van universiteitslaboratoria en spin-offbedrijven zijn ingedeeld in competence centers in zes landen. VICIM-competence centers zijn gevestigd in de Vrije Universiteit Brussel (België), de Radboud Universiteit Nijmegen (Nederland), de Universiteit van Bergen (Noorwegen), the National Institute of Chemistry (Slovenië), de Universitat Rovira i Virgili (Spanje) en de Università di Milano-Bicocca (Italië).

De leden van het instituut zijn in hoofdzaak werkzaam in metrologie (de wetenschap van het meten) en in chemometrie, dat zich richt op het interpreteren en verwerken van chemische meetgegevens.

Professor D.L. Massart van de Vrije Universiteit Brussel, pionier en toonaangevend onderzoeker op het gebied van chemometrie, nam het initiatief voor het instituut. "Betere en geavanceerdere metingen zijn essentieel voor de gehele Europese industrie", zegt Massart. "Correcte metingen zijn nodig, om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan milieu- en gezondheidseisen en dat de processen die de industrie toepast de beste zijn."

Het project wordt gedurende drie jaar gesteund (2002-2004) door het 'Competitive and Sustainable Growth'-programma van de Europese Gemeenschap. Nu het instituut een eigen plaats heeft verworven, stelt het zich ten doel om diensten te leveren aan Europese en wereldwijde industriële klanten.

VICIM biedt diensten aan op vier hoofdgebieden:

* Onderzoek
VICIM biedt zowel precompetitief als competitief onderzoek. Voor wat betreft precompetitief onderzoek bepalen consortia van bedrijven de issues die door VICIM worden onderzocht (of het nu gaat om het verbeteren van meettechnieken of bijvoorbeeld het verbeteren van data-analyse-interpretatie). De bedrijven delen de kosten. Bij competitief onderzoek wordt de financiering uiteraard door één bedrijf verzorgd.

VICIM streeft ernaar om als 'leading partner' erkend te worden en de eerste keus te zijn voor bedrijven die problemen ondervinden op het gebied van chemische metingen. Zulke bedrijven kunnen onderzoeksprojecten uitbesteden, waarbij VICIM het meest competente researchcentrum voor de opdracht zoekt. Zo besparen bedrijven zelf op de tijd die ze nodig hebben om zelf een dergelijk instituut te vinden. Deze manier staat daarnaast borg voor extra kwaliteitscontrole op de data-analyse.

Uiteindelijk zullen ook de kosten teruglopen, omdat VICIM als kenniscentrum fungeert op het gebied van beter en anders meten, wat leidt tot meer en beter rendement uit metingen.

* Training - Europese scholen
VICIM richt een netwerk van Europese scholen op in drie regio's: Noord-Europa, Centraal-Europa en Zuid-Europa.

Deze scholen richten zich op persoonlijke coaching, didactisch materiaal, het delen van vaardigheden en het bieden van een gecoördineerde benadering van het onderwijs in data-analysetechnieken. Het doel van deze scholen is tevens om andere specialistische gebieden te bestrijken.

De eerste scholen zullen in 2005 opgericht worden. De onderwerpen van de cursussen zijn inmiddels vastgesteld en zullen op korte termijn bekend gemaakt worden.

* e-Learning
VICIM ontwikkelt een tool waarmee data-analisten specifieke technieken kunnen aanleren via een leersysteem op afstand. Deze e-learning-tool wordt vanaf september getest in een pilot die vier maanden duurt. Na de evaluatie van de initiële pilotfase, zal deze e-learning-service breed beschikbaar zijn voor specialisten op het gebied van chemometrie.

* Website
VICIM lanceert in januari 2005 een nieuwe website. Deze heeft dezelfde visuele identiteit als de huidige, maar biedt daarnaast een brede reeks van servicegeoriënteerde activiteiten bieden.

Naast een openbaar deel met algemene informatie over de VICIM-activiteiten, contactgegevens, referenties en nieuwsitems zal de website een besloten deel hebben met beperkte toegang. Dat deel is alleen toegankelijk voor betalende leden, die een kleine fee betalen. Dit nieuwe servicegeoriënteerde deel van de site biedt bezoekers relevante artikelen en informatie over specifieke onderwerpen die gerelateerd zijn aan chemometrie. Nog belangrijker is dat hier software te downloaden is waarmee sommige methoden voor data-analyse geïmplementeerd kunnen worden die door VICIM competence centers worden gebruikt. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het delen van kennis, dat VICIM wil implementeren.

Aangezien chemische bestanddelen voorkomen in nagenoeg alles wat we dagelijks kopen, gebruiken of consumeren, is accurate meting van deze stoffen en hun eigenschappen en de correcte interpretatie van deze metingen essentieel. Zo zijn we er immers zeker van dat deze processen efficiënt en veilig zijn. Het bieden van informatie over de vraag hoe de kwaliteit van het meten is en verbeterd kan worden, is de taak die de onderzoekers van het VICIM zichzelf hebben gesteld. Op die manier willen ze bijdragen aan de veiligheid en efficiency van tal van consumentenproducten.

Over VICIM
Professor D.L. Massart van de Vrije Universiteit Brussel, een pionier en toonaangevend onderzoeker op het gebied van chemometrie, is de initiatiefnemer van het VICIM, dat competence centers in zes Europese landen omvat. Deze bestrijken een brede reeks van competenties in zowel de wetenschappelijke methoden als toepassinggebieden, zoals voedselcontrole en petrochemie.

Een wetenschappelijke adviesraad onder leiding van professor Bernard Vandeginste, werkzaam bij Unilever Research and Development in Vlaardingen, benadrukt de oriëntatie op de behoeften en eisen van industriële klanten.

Het VICIM biedt een brede reeks van diensten aan de industriële gemeenschap, waaronder:

* Algemene en op maat gemaakte cursussen op introductie- en hoger niveau over verschillende aspecten van de chemometrie en metrologie, waaronder methode-validatie, visualisatie, modellering enzovoorts
* Precompetitief onderzoek en ontwikkeling dor industriële consortia * Competitief (opdracht)onderzoek in agro-voeding, farmacie, chemie, petrochemische en gerelateerde sectoren
* Het ontvangen van onderzoekers uit de industrie
* Leren op afstand
* Consultancy
* Ondersteuning van standaardisatieorganisaties op metrologisch gebied * Richtlijnen en software

Meer informatie over VICIM is beschikbaar op www.vicim.urv.es

Perscontacten:

Dr. B. Vandeginste
Discovering beyond data
Tel: + 31 24 323 55 60
bernard.vandeginste@discoveringbeyonddata.com

Prof. J. Smeyers-Verbeke
Dienst FABI/Chemo AC (V.U.B.)
Tel: + 32 2 477 45 12
asmeyers@vub.ac.be

Belinda Delys
LVT Benelux PR
Tel: +32 2 474 17 40
belinda@lvtpr.com