IVOREN KRUIS


Persbericht 15 september 2004

Preventie: dé basis van goede mondgezondheid
Nieuwe patiëntenfolders mondgezondheid

Woerden - Preventie is dé basis van een goede mondgezondheid. Daarover geeft het Ivoren Kruis, de landelijke vereniging voor de preventie van mond- en tandziekten, per 1 oktober 2004 nieuwe patiëntenfolders uit. Patiënten kunnen de folders verkrijgen bij hun tandarts of mondhygiënist.

Voor een gezonde mond
De folders leggen helder uit hoe patiënten de mond gezond kunnen houden. Want een gezonde mond wil iedereen. Niet alleen om probleemloos te kunnen eten en drinken, maar een gezonde mond ziet er ook gewoon prettig uit. Het Ivoren Kruis heeft preventie als speerpunt van al haar activiteiten. Voorlichting is daarbij een belangrijk instrument. De noodzaak hiervan zal, mede door het verdwijnen van tandheelkundige zorg uit het ziekenfondspakket, aanzienlijk toenemen. De resultaten van recent onderzoek door de Universiteit van Tilburg bevestigen dit. Het onderzoek toont aan dat deze maatregel een negatief effect heeft op het tandartsbezoek: van alle ziekenfondsverzekerden die voorheen regelmatig de tandarts voor controle bezochten, zegt ruim een kwart nu minder vaak te gaan. Bijna vijf procent gaat helemaal niet meer voor controle.

Het Ivoren Kruis is van mening dat tandartscontrolebezoek laagdrempelig moet zijn. Ook moeten patiënten voldoende informatie kunnen krijgen over het belang van vroegtijdige controle. Onder het motto 'Voor een gezonde mond' probeert de vereniging de voorlichting over mondgezondheid in samenwerking met de tandartsen en mondhygiënisten en het bedrijfsleven zo veel mogelijk te bevorderen.

Gewaardeerde informatie ook op internet
Uit onderzoek blijkt dat het informatiemateriaal van het Ivoren Kruis effectief wordt gebruikt bij de voorlichting aan patiënten. Tandartsen en mondhygiënisten vinden de inhoud informatief, begrijpelijk, patiëntvriendelijk en prettig leesbaar. De recent verschenen folders geven een heldere instructie, zijn duidelijk geïllustreerd en bevatten korte teksten in een frisse vormgeving. Hiermee kunnen tandheelkundige zorgverleners hun patiënten goed voorlichten. De vele vragen van patiënten over mondgezondheid en hun antwoorden zijn ook te vinden op de ledenwebsite van het Ivoren Kruis, www.ivorenkruis.nl.

Bevorderen mondgezondheid
Het Ivoren Kruis is een begrip op het terrein van de bevordering van de mondgezondheid. In de eerste plaats voor haar leden, circa 4.000 tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast voor andere tandheelkundige zorgverleners, zorgaanbieders en -instellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten en GGD's, media, zorgverzekeraars, fabrikanten en het publiek. Behalve met het ontwikkelen van voorlichtingsmiddelen voor patiënten is de vereniging ook actief met voorlichting in het onderwijs, de media en de politiek. En ze richt zich op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, beleid en netwerken.

Samenwerking
Het Ivoren Kruis wil de samenwerking met onder meer overheid en bedrijfsleven verder intensiveren. 'Met een sterkere financiële basis kunnen we de preventie en voorlichting een nieuwe impuls geven. Op beleidsniveau blijft het Ivoren Kruis samenwerken met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). Met deze organisaties worden waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk voorlichtingsprojecten opgezet. Er liggen talloze kansen om de patiëntenvoorlichting verder te verbeteren', aldus prof. Gert-Jan Truin voorzitter van het Ivoren Kruis. Dat gebeurt ten eerste door vernieuwing van de folders. Het Ivoren Kruis wil verder onderwijsmateriaal ontwikkelen, evenals voorlichtingsmateriaal voor de doelgroep kansarmen. Ook staan een consumentenwebsite en aandacht voor mondgezondheid op televisie op de wensenlijst.


---

Noot voor de redactie,