VVD14 sep 2004

VVD tegen sluiting De Kooy

Tweede-Kamerfractie: 'Verdere achteruitgang werkgelegenheid in Den Helder is onacceptabel''

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben te kennen gegeven tien miljoen euro te willen uittrekken voor offshore windenergie in de kop van Noord-Holland. In de ogen van GS krijgt de Noordkop op deze wijze een economische impuls wat weer werkgelegenheid genereert. Tevens willen de GS ook vliegveld De Kooy openhouden. Het bedrag van tien miljoen staat los van het openhouden van het vliegveld.

VVD-Tweede-Kamerlid Jelleke Veenendaal en fractievoorzitter Dré Kraak van de VVD Provinciale Statenfractie hebben kennisgenomen van de plannen van GS en reageren, bij monde van Veenendaal als volgt: ,,De werkgelegenheid die gecreëerd zou worden naar aanleiding van de tien miljoen euro, is niet vergelijkbaar qua werksoort en omvang met de werkgelegenheid op De Kooy. Dit initiatief van GS kan wel eens de indruk wekken bij de minister van Defensie dat GS zich al neerlegt bij de sluiting van De Kooy en derhalve averechts uitwerken op de pogingen die de VVD doet om De Kooy te behouden.'' Zij vervolgt: ,,De situatie in Den Helder is qua werkgelegenheid al zeer problematisch. Sluiting van De Kooy zal dit probleem vergroten en de sociale structuur zwaar belasten. Er is al onevenredig veel werk verloren gegaan in Den Helder, doordat het Rijk de marineactiviteiten systematisch heeft verminderd."

Volgens Kraak heeft de provincie veel geïnvesteerd in de Noordkop en wil dat blijven doen, maar de effecten van het Rijksbeleid zijn dermate groot dat het water naar de zee dragen lijkt, wanneer de inkrimping van de marineactiviteiten niet stopt. Een verdere achteruitgang van de werkgelegenheid in Den Helder is voor de VVD niet acceptabel. Kraak: ,,De overweging van GS om wat aan windenergie in de regio te doen, lost het probleem niet op en biedt geen alternatief voor de werkgelegenheid in relatie tot de marinebasis De Kooy. Bovendien is de door GS aangekondigde investering van 10 miljoen in windenergie nog hoogst onzeker, mede gezien de vele vragen die de VVD Statenfractie nog heeft."