SERV
Jozef II-straat 12-16
1000 BRUSSEL
Tel. (00 32) 2 209 01 11
Fax. (00 32) 2 217 70 08


Brussel, 15 september 2004

T.a.v. de redactie,

Vandaag, woensdag 15 september, heeft de sociaal-economische Raad van Vlaanderen (SERV) Johan Bortier aangeduid als voorzitter van de SERV voor het jaar 2004.

Het voorzitterschap van de SERV duurt 1 jaar en roteert tussen de 4 grootste werkgevers- en werknemersorganisaties in Vlaanderen. UNIZO neemt dit jaar het voorzitterschap waar. Johan Bortier neemt als vertegenwoordiger van UNIZO de plaats in van Kris Peeters, die tevens door de raad werd uitgezwaaid als voorzitter van de SERV.

Alle adviezen van de SERV vindt u ook op de SERV-website : www.serv.be Voor meer informatie over dit persbericht kan u contact opnemen met de SERV, Christine Jacobs, Communicatieverantwoordelijke, tel. 02/20.90.188, cjacobs@serv.be
-----------------------
Persbericht

NIEUWE SERV-VOORZITTER

---- --
---


Curriculum Vitae

NAAM: JOHAN BAPTIST MARIA BORTIER

Adres: Walter Pompelaan 39 - 2640 Mortsel

Telefoon: 03/448.10.14

Geboortedatum: 25/01/1964

Geboorteplaats: Antwerpen

Burgelijke staat: Gehuwd

Opleiding

Licentie Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UFSIA, 1982-1986 (Onderscheiding)

Huidige functie

. Directeur studiedienst UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers . UNIZO-vertegenwoordiger in ondermeer:

- Sturingscomité van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV)
- Nationale Gemengde Adviesraad met betrekking tot de hinderpalen voor de informatiemaatschappij
- Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
- Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC)
- Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), onder meer ook werkgroep informatiemaatschappij

Vorige functies

. Economisch adviseur bij de UNIZO-studiedienst (1989-1995) . Staflid rationalisatie en automatisatie bij de verzekeringsmaatschappij UPE (1987-1989)

---- --