Gemeente Haarlem


15 september 2004
Stedelijke Ontwikkeling
Colette Laddé, communicatieadviseur
023-5113581
cladde@haarlem.nl
234/2004
Gemeente Haarlem, college van burgemeester en wethouders

Persbericht


Datum
Afzender
Informatie bij
Telefoon
E-mail
Nummer


Lintje om de Appelaar

Nu het complex Appelaar zijn voltooiing nadert is de voorbereiding van het aanleggen van de nieuwe bestrating rondom het complex in voorbereiding genomen.
De herprofileringen strekken zich uit van het Spaarne (om de nieuwe entree van de parkeergarage bereikbaar te maken) tot de Oude Groenmarkt, Damstraat, Nauwe en Wijde Appelaarsteeg, Klokhuisplein, de Riviervischmarkt en een gedeelte van de Lange Begijnestraat. Daarnaast worden de Berkerodesteeg, de Korte en rest van de Lange Begijnestraat die als gevolg van de werkzaamheden beschadigd zijn, herstraat.

Het te herprofileren gebied wordt na de opening van de parkeergarage Appelaar aan het autoluwe binnenstadsgebied toegevoegd zodat het gebied na 11 uur s'ochtends beschikbaar is voor de wandelaars en fietsers. Voor het ontwerp is gekozen voor een sobere, klassieke baksteenbestrating zoals in de omgeving van het gebied. De bomen op de Oude Groenmarkt blijven gehandhaafd en op het Klokhuisplein voor de gerestaureerde panden worden zes nieuwe bomen geplant.

Uitvoering van de herprofilering gebeurt in vier fasen. Dit is nodig om aan te kunnen sluiten bij de oplevering van de verschillende onderdelen van de Appelaar, maar zorgt bovendien voor kortere perioden van overlast voor direct aanwonenden. De planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden is van het vroege voorjaar van 2005 tot het eind van datzelfde jaar.

Nu het college het voorlopig ontwerp heeft goedgekeurd wordt het plan aan de direct belanghebbenden voorgelegd. Eventuele opmerkingen kunnen dan nog in het definitieve ontwerp verwerkt worden.

---- --