Den Haag, 15 september 2004

Vragen van de leden Van Dijken en Smits (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over aanvraag- en bezwaarprocedure hoog persoonlijk kilometerbudget Valys

1. Hebt u kennisgenomen van het recente bericht over de lange wachttijden en verwerkingstijd voor aanvragen van een hoog-kilometerbudget (PKB) in de Valys-regeling en problemen met de regels rondom het vervoer van gehandicapten?

2. Hoe groot is de verwerkingsachterstand voor de aanvragen van een hoog-pkb?

3. Welke acties kunt u ondernemen en welke acties gaat Argonaut ondernemen om de verwerkingsachterstanden te minimaliseren?

4. Waarom ontvangen personen die voor of in de doorlooptijd van de aanvraag al door hun standaard-pkb heen zijn, na toekenning van een hoog pkb geen compensatie voor de gereisde kilometers tegen hoog tarief (à ¤ 1,25 per km)?

5. Vindt u het redelijk dat reizigers die bezwaar aantekenen tegen de afwijzing van een hoog PKB opgeroepen worden voor een hoorzitting op een locatie buiten de eigen regio - waardoor ze bij Valys dure kilometers moeten gebruiken - en zij daardoor de facto de hoorzitting niet kunnen bijwonen?

Gooi- en Eemlander, 6 september 2004