Gemeente Lingewaard


Gelderse statenleden bezoeken glastuinbouwproject Bergerden

De statenleden bezochten onder andere de eerste tuinder in het gebied Bergerden. Zij waren onder de indruk van de activiteiten in het gebied.

Twaalf statenleden van de provincie Gelderland bezochten woensdag 8 september het glastuinbouwproject Bergerden. Doel was de betrokkenheid bij het project Bergerden te vergroten. Harrie Vreman van Projectbureau Bergerden: "De statenleden waren onder de indruk van de activiteiten en de voortgang in het gebied. Dat stimuleert hen om het project een extra steun in de rug te geven."

Voor de infrastructuur op het gebied van energie- en watervoorziening was tijdens het werkbezoek uitgebreid aandacht. Ook de eerste tuinder in het gebied kreeg bezoek van de statenleden. .

Alle statenleden hebben uitgesproken zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwproject. "Er is concreet gesproken over eventuele extra subsidiemogelijkheden, de hervitalisering van het bestaande glastuinbouwgebied Huissen en het vervolg op Bergerden. De statenleden willen zich hard maken voor een Bergerden 2. Dat zijn voor ons een belangrijke stimulansen", aldus Vreman.

Bergerden is een glastuinbouwgebied tussen Arnhem en Nijmegen. Het gebied heeft een oppervlakte van maar liefst 335 hectare, waarvan 217 hectare uitgeefbaar. Dat is groot genoeg voor de vestiging van zo'n veertig tuinbouwbedrijven. In het gebied staat duurzaamheid centraal.

Artikel geplaatst op 15 september 2004