Stichting Mobilisatie Heerenveen e.o. verliest geding tegen bouw museum Oranjewoud

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 15-09-2004

De Stichting Mobilisatie Heerenveen en omstreken heeft beroep aangetekend tegen de toestemming die burgemeester en wethouders van Heerenveen hebben verleend voor de bouw van een Museum voor moderne kunst in Oranjewoud.

In haar uitspraak van 8 september 2004 heeft de rechtbank geoordeeld dat B&W het bezwaarschrift van de Stichting ten onrechte ontvankelijk hebben verklaard. De statutaire doelstelling is volgens de rechtbank te ruim geformuleerd. Hierdoor kan de Stichting niet voldoen aan de wettelijke criteria om als belanghebbende bij een bepaald bestuursbesluit te kunnen worden aangemerkt.

Om deze reden is het beroep (formeel) gegrond verklaard. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien door het bezwaarschrift alsnog niet-ontvankelijk te verklaren. De zaak is daarmee (behoudens eventueel hoger beroep) afgedaan.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AR2145

Zie het origineel