Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

15-09-2004
Subsidieregeling festiviteiten en evenementen

In het jaar 2005 kan een beroep worden gedaan op de subsidieregeling festiviteiten en evenementen. Deze regeling is een uitvoeringsregeling van de Welzijnssubsidieregeling Edam-Volendam.

Plaatselijke instellingen kunnen door middel van deze regeling een beroep doen op een bijdrage van bijzondere culturele evenementen, festiviteiten en uitvoeringen.

Voorwaarden
Voor de voorwaarden en criteria verwijzen wij u naar de tekst van de regeling. Voor een exemplaar van de regeling kunt u contact opnemen met de afdeling Inwonerszaken op telefoonnummer (0299) 398 338.

Subsidiebedrag
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de soort activiteit en varieert van
113,- tot 1361,-. Daarnaast is de toereikendheid van het gemeentelijk budget bepalend.

Aanvragen
Aanvragen moeten tijdig, voor aanvang van het kwartaal waarin de activiteit plaatsvindt, worden ingediend. De uiterste data van indiening per kwartaal zijn als volgt:
Activiteit in: Aanvraag indienen vóór:

1e kwartaal 2005 1 november 2004

2e kwartaal 2005 17 januari 2005

3e kwartaal 2005 14 maart 2005

4e kwartaal 2005 18 juli 2005

Deze publicatie is éénmalig. Wij adviseren u deze te bewaren. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.