WORLD POPULATION FOUNDATION
http://www.wpf.org

Actieplan voor seksuele gezondheid in de wereld nog altijd niet overal ingevoerd

Hilversum, 14 september 2004

Veel landen boeken vooruitgang in het realiseren van een krachtig wereldwijd actieplan dat armoedebestrijding verbindt aan vrouwenrechten en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid (alles wat te maken heeft met seksualiteit en voortplanting) voor iedereen. Maar een tekort aan de door internationale donoren toegezegde middelen ondermijnt verdere voortuitgang in het verstrekken van methoden voor 'family planning', het terugdringen van moedersterfte, het voorkomen van hiv/aids en het tegemoet komen aan de behoeften van jongeren en kansarmen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het Wereldbevolkingsrapport 2004 van UNFPA (Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties), dat woensdag 15 september a.s. in Den Haag door Imelda Henkin (adjunct directeur van UNFPA), wordt aangeboden aan Agnes van Ardenne (minister voor Ontwikkelingssamenwerking).

In september 1994 werd een nieuw tijdperk ingeluid voor de wereldwijde aanpak van armoede en het verbeteren van de kwaliteit van leven. 179 landen schaarden zich tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD, 1994) in Cairo achter een actieplan met een duur van 20 jaar. Het Plan riep op om vóór 2015 wereldwijd ieders toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid te realiseren om zo de positie van vrouwen te versterken, mensenrechten te garanderen, het milieu te beschermen en te komen tot duurzame ontwikkeling.

Het Wereldbevolkingsrapport 2004 'The Cairo consensus at Ten: Population, Reproductive Health and the Global Effort to End Poverty' beschrijft, nu halverwege de looptijd van het Actieplan, de voortuitgang die landen hebben geboekt in het realiseren van het Actieplan en de obstakels die zij daarbij zijn tegengekomen. Het wereldwijde onderzoek van UNFPA toont aan dat ontwikkelingslanden belangrijke stappen hebben gezet in het uitvoeren van de aanbevelingen van Cairo. Echter, zo stelt het rapport, de voortuitgang is ongelijk verdeeld over de wereld en er zijn nog altijd gigantische uitdagingen: er is wereldwijd nog altijd een enorme kloof tussen arm en rijk voor wat betreft de beschikbaarheid en de kwaliteit van gezondheidszorg. Daarnaast worden wetten die de rechten van vrouwen moeten waarborgen, lang niet altijd nageleefd. En nog altijd moeten 350 miljoen (echt)paren het stellen zonder toegang tot methoden van 'family planning', zoals anticonceptie.
Ieder jaar sterven meer dan 500.000 vrouwen aan de gevolgen van complicaties rond zwangerschap en bevalling. De meeste van deze sterfgevallen kunnen worden voorkomen door te zorgen voor bekwame begeleiding en noodhulp bij bevallingen. In 2003 stierven 3 miljoen mensen aan aids en raakten circa 5 miljoen mensen besmet met hiv, van wie de helft tussen 15 en 24 jaar oud. Ondertussen heeft slechts één op de 5 mensen die het risico lopen besmet te raken, toegang tot adequate preventiemiddelen.

Met het uitbrengen van het rapport wil UNFPA internationaal blijven aandringen op spoedige en volledige uitvoering van het Actieprogramma van 1994.

UNFPA is 's werelds grootste multilaterale bron van hulp voor ontwikkelingslanden voor reproductieve gezondheid en bevolkingsprogramma's.

Het Wereldbevolkingsrapport wordt sinds 1978 jaarlijks uitgegeven. Ieder jaar belicht het rapport actuele vraagstukken en toekomstige ontwikkelingen. Het rapport is online beschikbaar in het Arabisch, Engels, Frans, Russisch en Spaans op www.unfpa.org

De lancering van het rapport wordt georganiseerd door WPF en vindt plaats op woensdag 15 september 2004, 13.00 tot 14.00 uur in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag, (zaal open 12.00 uur) en zal worden voorgezeten door Frans Baneke, directeur WPF. Om 12.10 uur zal een korte videopresentatie worden vertoond over het thema van het rapport, gevolgd door een lunch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lenneke Hoedemaker, WPF (World Population Foundation) telefoon: 035 (64 22 304) gsm: 06 (53 97 95 54)

De persconferentie is interactief. U als journalist kunt de persconferentie volgen via het internet als u inlogt en u zich identificeert. Dan kunt u ook vragen stellen via de website van het ANP/IPC. Inloggen en registreren kan op www.anpipc.nl met login: wpf2004.

WPF

WPF (World Population Foundation) is een Nederlandse stichting die zich speciaal richt op het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de wereld. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is een vakterm. Het zijn alle middelen, voorzieningen, rechten en mogelijkheden die vrouwen, mannen en jongeren nodig hebben om vrij en verantwoord te kunnen beslissen over hun seksuele leven en hun kindertal. WPF stelt dat ontwikkeling en het doorbreken van de armoedespiraal beginnen bij kennis en zelfbeschikking. Zelf vrij en verantwoord kunnen en mogen kiezen voor seksualiteit en kindertal. Om deze vrije keuze mogelijk te maken steunt WPF projecten van lokale organisaties in ontwikkelingslanden en pleit voor gunstige wetgeving en internationale afspraken.

15 sep 04 12:00