PLATFORM NEDERLANDSE LUCHTVAAR

Project Geluidsisolatie was gedoemd te mislukken

Het Project Geluidsisolatie Schiphol is veruit het duurste isolatieproject in Europa. Toch wordt er nergens zoveel geklaagd over vliegtuiggeluid als in Nederland. De oorzaak hiervan is dat de onderliggende aanpak van de bestrijding van geluidhinder niet deugt. Om daadwerkelijk iets tegen geluidhinder te kunnen doen zal breder gekeken moeten worden dan alleen naar de decibellen.

De kosten voor de isolatie van woningen rondom Schiphol zijn hoger dan geraamd, zo schrijft de Algemene Rekenkamer in haar vandaag uitgebrachte publicatie over het isolatieproject. Volgens de Rekenkamer ging men bij de voorbereiding van de isolatiewerkzaamheden uit van seriewerk, maar het isoleren van woningen bleek maatwerk te zijn. Deze conclusie geeft duidelijk weer waar de schoen wringt; het probleem van geluidhinder is niet met collectieve maatregelen op te lossen. Het ervaren van geluidhinder is een individuele aangelegenheid en vereist derhalve een individuele aanpak.

Geluidhinder is geen zaak van decibellen alleen. Het is niet mogelijk te stellen dat een bepaalde hoeveelheid decibellen een bepaalde hoeveelheid hinder opleveren. Er is geen één op één relatie tussen geluidbelasting (het aantal decibellen) en het ervaren van geluidhinder. Andere, niet-akoestische factoren spelen een belangrijke rol bij het ervaren van geluidhinder, zoals geluidgevoeligheid en ideeën over het kunnen voorkomen van lawaai en ideeën over het belang van de geluidbron. Minstens zo belangrijk is dat omwonenden geen keuzes geboden wordt en dat het geluidhinderbeleid zeer moeilijk te volgen is, waardoor gevoelens van onmacht zijn ontstaan bij groepen omwonenden. Van onmacht raken mensen gefrustreerd, wat zeker geen bijdrage levert aan het oplossen van het hinderprobleem.

De tijd is rijp voor een kansrijke nieuwe aanpak van geluidhinder waarbij ook niet-akoestische factoren centraal staan. Zoek de oplossing niet alleen aan de kant van de geluidsbron, maar biedt omwonenden meerdere keuzemogelijkheden. Voor het isolatieprogramma betekent dit bijvoorbeeld een flexibel programma waarbij mensen zelf kunnen beslissen of en hoe ze hun huis willen isoleren. Het huidige isolatieprogramma werkt in elk geval averechts, is veel te duur en biedt geen zicht op oplossingen.