CNV

CNV kritisch over werkgeverscampagne tegen kabinetsbeleid

Het CNV heeft verheugd gereageerd op de aankondiging van werkgeversorganisatie VNO-NCW om aan de vooravond van Prinsjesdag via een radio-campagne alsnog afstand te nemen van het kabinetsbeleid. 'Maar', waarschuwt CNV-voorzitter Doekle Terpstra, 'er is in Nederland aanzienlijk meer aan de hand dan alleen het prepensioen.'

In de radio-spotjes wil VNO-NCW komende dagen het kabinet oproepen om de plannen omtrent de vut en het prepensioen te verzachten. Volgens CNV-voorman Terpstra is dit echter een te simpele benadering van de problemen in Nederland. 'Hét probleem is het kabinetsbeleid in de volle breedte. Dus naast de vut en het prepensioen ook de ww, wao en alle andere maatregelen die de sociale zekerheid onterecht uitkleden.'

Daarnaast is het CNV verbaasd over het werknemersstreven om via de spotjes te pleiten voor een ruimere overgangsregeling. 'Met dit voorstel denken de werkgevers de problemen op te kunnen lossen, maar daarmee zitten zij op het verkeerde spoor. Alleen een ruimere overgangsregeling is volstrekt te weinig, dat heeft de vakbeweging de werkgevers al eerder gezegd', aldus Terpstra die aangeeft dat het voorstel van de werkgevers 'ook zeker niet nieuw is'. Terpstra blijft benadrukken dat hij 'gelooft in een samenleving van verantwoordelijkheid, maar zeker niet in een samenleving van zelfredzaamheid'.

Voor nadere informatie
Frieda Tax, woordvoerder CNV Vakcentrale, tel. 030 - 2913709 / 06 - 51723074

15 sep 04 12:03