Veilig Amsterdam


Advies- en Meldpunt Kindermishandeling - Meldingen kindermishandeling blijven stijgen
15/09/2004 - In 2003 zijn 13 % meer vermoedens van kindermishandeling voorgelegd aan de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling dan in het jaar daarvoor. Het totale aantal nieuwe eerste contacten in 2003 met een AMK bedroeg 28.569.

Daarmee wordt de trend van de laatste jaren voortgezet. Sinds 2000 is het aantal vermoedens van kindermishandeling dat met de AMKs wordt besproken met 34 % gestegen.

Onduidelijk is of het stijgen van het aantal eerste contacten met de AMKs ook betekent dat kindermishandeling toeneemt, of dat er sprake is van toegenomen naamsbekendheid van de AMKs dan wel verbeterde bereidheid van burgers om te melden.

Vermoedelijk worden er in Nederland jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Ongeveer 50 kinderen overlijden ten gevolge hiervan.

Staatssecretaris Ross-van Dorp van het Ministerie van VWS en Minister Donner van Justitie hebben enkele maanden geleden een onderzoek aangekondigd naar de omvang van kindermishandeling in Nederland. Dit onderzoek zal waarschijnlijk in oktober van dit jaar van start gaan.

Jeugd op klimrek

link De website van het landelijk Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
www.amk-nederland.nl