PERSBERICHT - 2004-09-15

Onderzoeksrapport constateert 'indrukwekkende spin-off'

Park Hoge Veluwe van groot economisch belang

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is van grote betekenis voor het toerisme en de economie van Gelderland en in het bijzonder de Veluwe. Dat staat in het rapport ''Allure Dichtbij', dat woensdagochtend 15 september aan de Gelderse toerisme gedeputeerde H.A.J. Aalderink is aangeboden. De economische spin-off van De Hoge Veluwe is groot, het 'merk' is zeer bekend en voor veel ondernemers geldt het als een belangrijk 'visitekaartje'.

Het onderzoek naar de betekenis die Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het toerisme en de economie van Gelderland en de Veluwe heeft is uitgevoerd door consultancy bureau ZKA in Breda.

De directuie van de Hoge Veluwe is zeer ingenomen met de conclusie, dat de economische spin-off van het Park groot is. Directeur Van Voorst tot Voorst: "Ik wist wel dat De Hoge Veluwe een belangrijke economische keyplayer is, maar dat wij zo'n belangrijke stempel op de regio drukken is natuurlijk goed om te horen."

Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat het Park dankzij zijn vele bezoekers voor veel economisch spin-off in de regio zorgt, tevens is De Hoge Veluwe voor veel ondernemers een aantrekkelijk visitekaartje. De merkwaarde van het Park is onder meer af te lezen uit de wijze waarop verblijfsrecreatieve bedrijven in hun promotie het Park inzetten.

Daarnaast gebruiken in Gelderland gevestigde bedrijven het Park voor acquisitiedoeleinden richting investeerders. Ook wordt De Hoge Veluwe veelvuldig gebruikt in het kader van representatie en zakelijke bijeenkomsten. Tenslotte is het Park, samen met het Kröller-Müller Museum, een sterke trekker in het internationale toerisme.

Nationaal Park De Hoge Veluwe neemt de conclusies uit het rapport vanzelfsprekend mee in zijn bedrijfsvoering. De directie is vastbesloten om de positie van het park als kloppend 'natuurlijk hart' van de Veluwe te behouden.

Geïnteresseerden kunnen vanaf woensdag 15 september het rapport downloaden van de internetsite: www.hogeveluwe.nl (onder "brochures")