Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over een onderzoek naar medische zorg aan illegalen

1. Bent u op de hoogte van het onderzoek dat door Pharos is uitgevoerd naar de medische zorg aan illegalen? 1)

2. Wat is uw mening over de bevindingen uit dit onderzoek namelijk dat illegalen die langdurige zorg nodig hebben, geweigerd worden door revalidatieklinieken, verpleeghuizen, enz?

3. Hoe verhoudt deze weigering zich tot uw eerdere uitspraak namelijk dat noodzakelijke medische zorg aan asielzoekers of illegalen toegankelijk moet zijn en uw eerdere bewering dat de zorg aan asielzoekers en illegalen goed geregeld is en dat er geen structurele problemen zijn? 2)

4. Wat vindt u van de bevinding uit het onderzoek dat het enkele tientallen keren per jaar voorkomt dat ziekenhuizen na een opname van een illegaal geen plek voor langdurige zorg kunnen vinden, of dat het lang duurt voordat die plek is gevonden?

5. Welke consequenties heeft het weigeren van illegale patiënten voor de patiënten zelf, maar ook voor de volksgezondheid?

1. Nederlands Dagblad 8 september jl.,