Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 15-9-2004

Werkprogramma RVZ

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-2512158

15 september 2004

Hierbij stuur ik u een afschrift van het adviesprogramma van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Dit adviesprogramma is door mij vastgesteld. Het bevat een overzicht van de adviesonderwerpen uit het werkprogramma 2004 die nog in bewerking zijn, alsmede 2 nieuwe onderwerpen voor 2005, die door mij zijn aangedragen. Een derde nieuw onderwerp dat mij door de RVZ is aangereikt, heb ik toegevoegd. Dat betreft het onderwerp kwaliteitsnormen: hoe komen deze tot stand in het nieuwe stelsel en wie bewaakt ze?

Sinds het aanbieden van het adviesprogramma 2004 op 28 oktober 2003 heeft de RVZ 5 adviezen uitgebracht namelijk

* Gemeente en Zorg

* Acute Zorg

* De Staat van het Stelsel

* Gepaste Zorgd

* e GHORdiaanse knoop doorgehakt.

Met uitzondering van het laatste recent uitgebrachte advies heb ik mijn standpunten op deze adviezen aan u kenbaar gemaakt.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst
Nota
Adviesprogramma RVZ voor 2005

Nota, 15-9-2004