Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbericht, 15-9-2004

Huiselijk geweld bij bron aanpakken

Het gebrek aan respect van allochtone jongens voor vrouwen en meisjes is volgens staatssecretaris Ross een belangrijke oorzaak van huiselijk geweld.

Om huiselijk geweld aan te pakken wil Ross daarom uitbreiding van de vrouwenopvang, het zelfvertrouwen stimuleren van allochtone vrouwen en allochtone jongens respect bijbrengen voor vrouwen.

Ze zei dat gisteren bij de presentatie van het handboek Mozaïek. Dit handboek, waarin preventie- en opvangmethodieken zijn verzameld rond huiselijk geweld bij allochtone vrouwen, vormt de afsluiting van het gelijknamige project van Transact (het landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld), Forum (het Instituut voor multiculturele ontwikkeling) en NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie).

Om meer plaatsen in de vrouwenopvang te krijgen, heeft VWS al eerder vier miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast voert het Trimbos Instituut in opdracht van VWS een onderzoek uit naar de capaciteit van de vrouwenopvang. De Federatie Opvang ontwikkelt een plan ter verbetering van de toegankelijkheid.

Clémence Ross benadrukte het belang van toegankelijke opvang en de landelijke uitbreiding van de steunpunten huiselijk geweld, waarvoor het kabinet tot 2007 8 miljoen over heeft.

Speech
Vrouwenopvang: extra geld, meer zelfvertrouwen en respect

Speech, 15-9-2004