Wessanen NV

Amstelveen, 15 september 2004

Wessanen publiceert gecontroleerde jaarrekening en jaarverslag 2003

Vanaf heden is het volledige jaarverslag 2003 van Wessanen beschikbaar. Een gedrukte versie van het verslag is in twee talen (Engels en Nederlands) opvraagbaar bij het hoofdkantoor van Wessanen ( corporate.communications@wessanen-hq.com); een digitale versie is downloadable van onze corporate website (http://www.wessanen.com).

Tevens is vandaag op de website de agenda voor de aankomende Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gepubliceerd. Deze aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden op 1 oktober 2004, om 10.00 uur, in het Hilton Hotel te Amsterdam.