GroenLinks

Angst arbeidsgolf uit nieuwe EU-landen ongegrond

14 september 2004

Hoewel op 1 mei 2004 tien nieuwe lidstaten toetraden, is deze uitbreiding in de praktijk nog verre van voltooid. De mensen uit deze landen worden in veel oude EU-lidstaten namelijk niet tot de arbeidsmarkt toegelaten en dus niet als volwaardige Europese burgers behandeld. Volgens een nieuw rapport gebeurt dit zonder gegronde redenen.

"Zoals onderzoek voor de uitbreiding ook al uitwees, blijkt de vrees voor een massale toestroom van werkzoekenden ongegrond. Volgens dit rapport wijst niets erop dat de drie landen die geen belemmeringen instelden, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Ierland, te maken hebben met grootschalige verdringing op de arbeidsmarkt. Bovendien was de eerdere ervaring bij de toetreding van Spanje en Portugal hetzelfde. Die landen kenden ook een hoge werkloosheid toen ze toetraden, maar massale emigratie bleef uit", aldus GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg.

Onderzoek
Het rapport van burgerrechtenorganisatie ECAS werd gisteren gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement, georganiseerd door de groene europarlementariër Jean Lambert. De Engelse liberale europarlementariër Sarah Ludford was uitgenodigd om de zaal toe te spreken. Volgens haar zijn er veel bezwaren te noemen tegen de beperkende maatregelen.

Geleijkheid en vrijheid
Ludford: "De Europese basisprincipes van gelijkheid en vrijheid van verkeer van personen worden terzijde geschoven. De maatregelen zijn bovendien tegenstrijdig met de wens van de Europese regeringsleiders om de arbeidsmarkt in Europa te flexibiliseren en zo de concurrentie met de VS beter aan te kunnen. Daarnaast leiden de maatregelen tot bureaucratie in de oude lidstaten en frustratie en apathie in de toetredende landen."

Beperkingen opheffen
Europarlementariërs uit de nieuwe lidstaten wezen er vanuit de zaal op dat hoge werkloosheid niet automatisch betekent dat mensen hun toevlucht tot andere landen zoeken. ,,Daarbij spelen veel meer factoren een rol. Veel mensen verlaten niet zomaar huis en haard om in een ander land aan de slag te gaan", aldus een van hen. De groene en liberale parlementariërs pleitten voor het opheffen van de beperkingen. Alleen in specifieke grensregio's waar direct spanningen op de arbeidsmarkt dreigen, zouden maatregelen gerechtvaardigd zijn. GroenLinks vindt daarnaast dat in Nederland passende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat Nederlandse werknemers oneerlijke concurrentie ondervinden van de nieuwkomers.

Passende maatregelen
Tot die maatregelen behoort het uitbreiden van de werking van de Europese detacheringsrichtlijn naar alle sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze richtlijn regelt dat op werknemers die worden uitgezonden naar een ander EU-land de belangrijkste CAO-afspraken in het tijdelijke werkland van toepassing zijn. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een Pools uitzendbureau Polen uitzendt naar Nederland, terwijl ze tegen een laag Pools salaris worden uitbetaald. Gek genoeg zijn Nederland en Duitsland de enige EU-landen die deze regels alleen laten gelden voor de bouwsector. In andere landen gelden deze regels voor alle sectoren. Zo bieden ze betere bescherming tegen sociale dumping.

Aanbevelingen
Het woensdag 14 september gepresenteerde rapport doet diverse aanbevelingen aan de Europese burgers en de Europese Instituties. Een daarvan is het binnen twee jaar uitfaseren van de beperkende maatregelen, behalve in een beperkt aantal grensregio's. De aanbevelingen zijn te vinden vanaf pagina 19 van het rapport; beschikbaar via: http://www.ecas.org/file_uploads/577.pdf

«