Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbericht, 15-9-2004

AWBZ-zorg krijgt 111 miljoen extra

Er komt 111 miljoen extra vrij voor instellingen in de AWBZ.

De staatssecretaris stelt dit geld in de begroting van 2004 beschikaar voor instellingen die in de knel zijn gekomen door een eerdere beperking van het AWBZ-budget. Van het extra geld gaat 7 miljoen naar de behandeling van gedragsgestoorde jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Ross had in april van dit jaar besloten tot een beperking omdat het AWBZ-budget voor 2004 toen al bijna op was. Sindsdien kon alleen een zorgkantoor in bijzondere situaties extra budget krijgen, bijvoorbeeld als de wachtlijsten bij een zorginstelling onaanvaardbaar lang werden. Volgens Ross is de extra 111 miljoen euro `hard nodig om te voorkomen voor mensen die echt zorg nodig hebben en die niet meer kunnen krijgen'.
Persbericht
Ross: "EUR 111 Miljoen extra voor zorg dit jaar"

Persbericht, 15-9-2004