SERV
Jozef II-straat 12-16
1000 BRUSSEL
Tel. (00 32) 2 209 01 11
Fax. (00 32) 2 217 70 08


Brussel, 15 september 2004
T.a.v. de redactie,

Vandaag bracht de SERV en de GOM Vlaams-Brabant een studie uit die binnen een sociaal-economische context het belang van de luchthaven voor de luchthavenregio en voor Vlaanderen in beeld bracht. De studie toont aan dat de impact op de Vlaamse economie en werkgelegenheid heel wat ruimer is dan DHL alleen. Tussen de 60000 en 72000 jobs rond de luchthaven van Zaventem zijn afhankelijk van een goed functionerende luchthaven.

De sociale partners in de SERV onderstrepen hiermee het sociaal-economische en strategisch belang van de luchthaven. De SERV wijst er dan ook op dat een beslissing van de overheid over DHL de problematiek van één bedrijf overstijgt. De SERV vraagt een coherente en duurzame totaalvisie en een consequent beleid dat zowel rekening houdt met de belangrijke werkgelegenheid van DHL als met de sociaal-economische dimensie van het transport, de distributie en de logistiek waarin Vlaanderen een centrale rol speelt en moet spelen.

Voor meer informatie over dit persbericht kan u contact opnemen met de SERV, Christine Jacobs, Communicatieverantwoordelijke, tel. 02/20.90.188, cjacobs@serv.be, Peter Cabus, tel. 02/20.90.198, pcabus@serv.be


-----------------------
Persbericht
Dringend nood aan een coherente visie over de rol van de luchthaven van Zaventem Beslissing over DHL reikt veel verder dan DHL alleen.


---- --