Gemeente Haarlem


15 september 2004
sector Stedelijke Ontwikkeling
Heleen van Loenen, communicatieadviseur
023-5113580
h.loenen@haarlem.nl
238/2004
Gemeente Haarlem, het college van burgemeester en wethouders

Persbericht


Datum
Afzender
Informatie bij
Telefoon
E-mail
Nummer


LAATSTE SUBSIDIERONDE FUNDERINGSAANPAK


Het programma voor de aanpak van funderingsproblemen in Haarlem loopt sinds 2002 en eindigt op 1 januari 2007. Dit programma strekt zich uit over de "actiegebieden" in de Transvaalbuurt, de Slachthuisbuurt, de Leidsebuurt, de Amsterdamsebuurt en het Rozenprieel. Het doel van het programma, het aanpakken van 1.050 woningen met funderingsproblemen, is ruimschoots bereikt. Ongeveer 1.200 woningen zijn in het programma opgenomen. Vanaf 1 januari 2005 kunnen er dan ook geen nieuwe woningen meer aan het programma toegevoegd worden. Voor blokken die al in het programma opgenomen zijn, sluit de mogelijkheid om een beroep te doen op de subsidie voor funderingsherstel op 1 januari 2006. Voor nieuwbouw kan tot eind 2006 subsidie aangevraagd worden. "Vanaf januari 2005 wordt het programma, in de omvang die het dan heeft, verder afgerond.

Bij de start van het programma zijn de funderingen van 1.400 woningen onderzocht in delen van bovengenoemde actiegebieden. De woningen in deze wijken lopen een hoog risico op "palenpest". In de onderzochte buurten hadden 1.200 woningen een slechte fundering. De gemeente Haarlem heeft aan de eigenaren van deze woningen subsidiegelden beschikbaar gesteld om de problemen aan te kunnen pakken.
De beschikbare subsidiegelden waren in eerste instantie bedoeld voor de aanpak van 1.050 woningen. Nadat gebleken is dat meer woningen met funderingsproblemen kampten, heeft de gemeente extra geld beschikbaar gesteld. Bovendien biedt het programma ook aan andere huiseigenaren met houten funderingen, dan die van de 1.200 geïdentificeerde woningen, de mogelijkheid om zelf subsidie aan te vragen voor onderzoek en herstel van de fundering. Deze mogelijkheid geldt tot 1 januari 2005.
Op dit moment zijn ongeveer 450 herstelde woningen opgeleverd. Bij 300 woningen vindt nu herstel plaats. Voor ruim 400 woningen worden voorbereidingen voor herstel of nieuwbouw getroffen. In de loop van 2005 zullen alle woningen van het programma hersteld zijn. Enkele nieuwbouwprojecten hebben wat meer tijd nodig.


---- --