TNO Arbeid


Gehandicapten door ICT blijvend aan de slag

Organisaties kunnen de capaciteiten van oudere en gehandicapte werknemers beter benutten. Door de inzet van ICT-middelen is het mogelijk de productiviteit en deelname aan het arbeidsproces te vergroten. Dat is de centrale boodschap in een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport van TNO Arbeid dat is zij opstelde in opdracht van Microsoft Nederland.

Onderzoekers Edwin de Vos en Piet van Lingen constateren dat de gemiddelde leeftijd van geschoolde werknemers nu al rond de 40 jaar ligt en de komende jaren verder zal stijgen. Organisaties kunnen de problemen die gepaard gaan met de veroudering van hun personeel effectief bestrijden. Nederland heeft vergeleken met andere Europese landen een relatief omvangrijke dienstensector en is daardoor ook koploper in computergebruik. Gemiddeld brengt een werknemer 3,4 uur per dag achter het beeldscherm door. Ook gehandicapten kunnen op de pc werken door gebruik te maken van toegankelijke techniek zoals spraakherkenning, aangepaste instellingen voor het beeldscherm of een sprekende computer die teksten voorleest.

Het rapport geeft een overzicht van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt om werknemers die slecht of helemaal niet kunnen horen of zien aan de slag te houden. Zo is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden die pc-programmatuur Microsoft is niet voor niets opdrachtgever biedt om auditief en visueel beperkte werknemers ondanks hun handicap toch met de computer te laten werken. Ook zijn drie praktijkvoorbeelden beschreven van een blinde beleidsmedewerker, een dove projectmanager en een slechtziende software engineer.