Rechter kent voorschot op WW-uitkering toe

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 15-09-2004

De voormalige werkgever van een vestigingsmanager van een uitzendbureau heeft aan de uitkeringsinstantie geen informatie verstrekt over de achtergronden van het ontslag. Het UWV stelt zich vervolgens op het standpunt dat niet beoordeeld kan worden of het ontslag echt noodzakelijk was. Betrokkene wordt daarom als verwijtbaar werkloos aangemerkt en hem wordt een werkloosheidsuitkering geweigerd.

De voorzieningenrechter is op grond van de gedingstukken van mening voldoende aannemelijk is dat het ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen onontkoombaar was. De resultaten van de vestiging waar betrokkene manager was, waren zodanig dat de werkgever in redelijkheid tot sluiting heeft kunnen overgaan. Passend werk is wel gezocht, maar blijkt niet aanwezig. Dat de ex-werkgever geen informatie heeft verstrekt, mag niet ten nadele van betrokkene worden gebruikt. Het is immers duidelijk dat de kantonrechter onder deze omstandigheden -ook wanneer betrokkene zich verweerd had tegen het ontslag- tot een ontbinding van de arbeidsverhouding had besloten.

Na de zitting op 27 augustus 2004 heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk mondeling uitspraak gedaan en het UWV opgedragen aan betrokkene binnen één week bij wege van voorschot een WW-uitkering toe te kennen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AR2195

Zie het origineel