Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl


Den Hoedt directeur Communicatie en Informatie bij BZK

E.J. (Erik) den Hoedt (45 jaar) is benoemd tot directeur Communicatie en Informatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij was sinds de zomer al waarnemend directeur.
Sinds medio 2003 was hij 'kwartiermaker' voor de stafdirecties bij het ministerie, die nu in een gemeenschappelijke dienst zjin ondergebracht.
Eerder werkte Den Hoedt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, achtereenvolgens als plaatsvervangend directeur Communicatie en als kwartiermaker en waarnemend algemeen directeur van de Shared Service Organisatie. Daarvoor werkte hij onder meer bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Den Hoedt studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Noot voor de redactie,