Socialistische Partij

Alleen wonderverklaring kan Schultz nog redden

15-09-2004 * SP-Kamerlid Arda Gerkens vindt dat staatssecretaris Schultz heel wat uit te leggen heeft over de gang van zaken bij het geluidsisolatieproject Schiphol. De Algemene Rekenkamer oordeelde dat Verkeer en Waterstaat het project ondoelmatig en op onrechtmatige wijze heeft begeleid. "Wanbestuur dus," volgens Gerkens. "Schultz heeft een wonderverklaring nodig om haar geloofwaardigheid te redden."

Arda Gerkens De SP is van mening dat de staatssecretaris verantwoordelijk is voor de gang van zaken bij dit isolatieproject, dat grote vertraging heeft opgelopen en ruim 200 miljoen euro duurder is uitgevallen dan begroot. "Of ze heeft totaal niet opgelet, of ze wist het en heeft er niets aan gedaan. Ze moet wel met een heel bijzondere verklaring komen, wil zij haar geloofwaardigheid overeind houden. Voor mij is het onbegrijpelijk hoe dit onder haar bewind zover heeft kunnen komen."

De tweede fase van geluidsisolatie rondom Schiphol werd in 1995 in gang gezet. De achtereenvolgende bewindspersonen Jorritsma, Netelenbos en Schultz lijken allemaal fouten gemaakt te hebben. Vanaf het moment dat de omvang van de problemen rondom dit project duidelijk is, heeft staatssecretaris Schultz het financiële beheer iets verbeterd. Over alle andere aspecten zijn in de twee jaar dat Schultz aan het bewind is geen verbeteringen geconstateerd. Dit terwijl in 2002 nog een aantal opdrachten onrechtmatig werden aanbesteed.

De Algemene Rekenkamer concludeert in haar rapport dat er geen kaders waren waarbinnen gewerkt werd, dat gedurende het project de uitgangspunten steeds werden veranderd en dat er slechte afspraken met aannemers zijn gemaakt. "Broddelwerk," concludeert Gerkens. "En nu moet de staatssecretaris uitleggen dat de belastingbetaler mag opdraaien voor het miljoenenverslindende prutswerk op haar departement."