Gemeente Capelle a/d IJssel

Ondertekening inspanningsovereenkomst vervoermanagement Rivium

Foto: Peter Molkenboer

Mevrouw Musch (Pfizer), de heer De Jong (gemeente Capelle), de heer Van der Linden (Parkmanagement Rivium, Oranjewoud), de heer Wouwe (Sodexho) en de heer Kok (VCCR) ondertekenen de inspanningsovereenkomst vervoermanagement Rivium.

Ondertekening inspanningsovereenkomst vervoermanagement Rivium Vervolg op Fileplanontbijt februari 2004

Afgelopen woensdag 8 september ondertekenden wethouder Stadsontwikkeling Jan de Jong en vertegenwoordigers van het Vervoer Coördinatie Centrum Rijnmond (VCC Rijnmond), het Parkmanagement Rivium en vier grote ondernemingen die op Rivium gevestigd zijn (Sodexho, Pfizer, Oranjewoud, PKF Wallast) een inspanningsovereenkomst over vervoermanagement voor het bedrijvenpark Rivium. In de overeenkomst staan de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen om een bijdrage te leveren aan een afname van de automobiliteit. Doelstelling is om in de periode tot september 2007 het solo autogebruik door de werknemers op Rivium met 5% te verminderen, namelijk van 70% naar 65%. Deze inspanning is nodig, omdat tijdens de spitsuren vertraging voor het autoverkeer ontstaat bij het bereiken en het verlaten van het bedrijvenpark. Op termijn zullen meer bedrijven op het bedrijvenpark de inspanningsovereenkomst ondertekenen.

Aanpak Rivium
De gemeente hecht veel belang aan het goed functioneren van het bedrijvenpark Rivium. Daarom investeert ze in maatregelen om de bereikbaarheid en de uitstraling van het terrein te verbeteren. Een strikt parkeerbeleid, de Parkshuttle die volgend jaar in gebruik wordt genomen en de aanleg van fietsvoorzieningen op het Riviaduct zijn voorbeelden van maatregelen om Rivium beter bereikbaar te maken. Om de uitstraling te verbeteren wordt dit jaar een start gemaakt met de aanpak van de buitenruimte. Rivium heeft te kampen met verzakkingen in de ondergrond. Daarom is het terrein nog niet geheel ingericht zoals bedoeld. In dat verband gaat de gemeente later dit jaar de riolering en de wegen ophogen.

Nieuwe rijstroken afrit A16
Voorafgaand aan de ondertekening vond de officiële opening plaats van de nieuwe rijstroken op de afrit van de A16 aan de noordzijde van de Van Brienenoordbrug. De verantwoordelijken voor de komst van de rijstroken verrichten een symbolische opening. In een touringcar, bestuurd door de portefeuillehouder Verkeer van de Stadsregio, de heer Hulman, maakten de genodigden een rondrit die voerde over het Rivium, de Van Brienenoordbrug en de nieuwe rijstroken.

Zowel de afspraken over vervoermanagement op Rivium als de nieuwe rijstroken komen voort uit de overeenkomst Optimalisering Kralingseplein en vervoermanagement Rivium en Brainpark 1-2-3. Deze overeenkomst is gesloten tijdens het jaarlijkse Fileplanontbijt door stadsregio Rotterdam, Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland en de gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam op 19 februari 2004. Doel is door samenwerking tussen de verschillende partijen de doorstroming van het verkeer vanaf de A16 te bevorderen en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren.