EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

15-09-2004 - Arbo-inspectie heftruckchauffeurs verscherpt

verscherpt

In de periode van oktober 2004 tot juni 2005 verscherpt de Arbeidsinspectie de controles op naleving van de Arbowet bij heftruckchauffeurs. Reden hiervoor is dat het aantal ongevallen door onjuist en ondeskundig gebruik van interntransportmiddelen gestegen is.

Ondeskundig of onjuist gebruik van interntransportmiddelen heeft de afgelopen jaren geleid tot circa vijftienhonderd geregistreerde ongevallen, waarvan zesendertig met dodelijke afloop. De veiligheid bij het werken met interntransportmaterieel is grotendeels afhankelijk van het oordeelkundig handelen van de bestuurder.

Onderzoek heeft uitgewezen dat opgeleide heftruckchauffeurs aantoonbaar minder vaak betrokken zijn bij ongevallen. Ook een veilige inrichting van de omgeving verkleint de kans op aanrijdingen. Controle door de Arbeidsinspectie houdt ook in dat keuring en onderhoud van heftrucks, persoonlijke beschermingsmiddelen en de inrichting van de arbeidsplaats onder de loep worden genomen. In het project toetst de Arbeidsinspectie alle mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving die zijn uitgerust met een inrichting voor het opnemen en heffen van lasten.