Nederlandse Politiebond


Nieuw loopbaanbeleid surveillanten in NHN

Gepubliceerd: dinsdag 14 september 2004.

Tussen de bonden en korpsleiding van Noord-Holland Noord is overeenstemming bereikt over een nieuw loopbaanbeleid voor surveillanten in Noord-Holland Noord. Dit beleid is overigens uitsluitend bedoeld voor de nu reeds werkzame surveillanten en heeft daarom per definitie een tijdelijk karakter.

In 2005 en 2007 kunnen elk jaar maximaal tien surveillanten instromen voor de opleiding tot politiemedewerker (kwalificatieniveau 3). De kandidaten die in 2005 respectievelijk 2007 als beste uit de selectie komen gaan naar de opleiding. In het overleg tussen bonden en korpsleiding is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de gegeven informatie tijdens de voorlichtingsbijeenkomst door het korps.

Het gaat in totaal om twintig beschikbare opleidingsplaatsen. De twee gereserveerde opleidingsplaatsen voor individuele collega's op grond van een (objectieve) uitzonderingspositie vallen hier buiten en gaan dus niet ten koste van deze twintig plaatsen.

De ervaringseis in de huidige functie van surveillant is verlaagd van vier jaren naar twee jaren.

De collega die eerder de (oude) opleiding voor agent (POMB) heeft gevolgd en deze opleiding door eigen schuld of toedoen niet heeft afgemaakt, mag in principe nu ook meedoen. Hij of zij dient er rekening mee te houden dat dit wél in de selectieprocedure aan de orde wordt gesteld en van invloed kan zijn op de (potentiële) geschiktheid.

De NPB wilde ook graag de studiefaciliteiten aanpassen, waardoor de verplichting om tijdens de hele opleiding ook nog één dag te werken in de huidige functie van surveillant komt te vervallen. Dit voorstel werd door de andere bonden niet gesteund, zodat de NPB hierin alleen stond. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de nu geldende studiefaciliteiten in ieder geval royaler zijn dan de studiefaciliteiten die in het algemeen gelden voor loopbaangerelateerde opleidingen. En voor de goede orde: de overstap van surveillant naar de opleiding voor politiemedewerker is dus zo'n loopbaangerelateerde opleiding!

Tot slot: het kan natuurlijk altijd beter, maar de NPB is van mening dat we al met al buitengewoon tevreden mogen zijn met dit nieuwe beleid. Zeker met de wetenschap dat heel veel andere collega's in de organisatie door het speciaal voor de zittende surveillanten gecreëerde beleid de komende jaren niet of nauwelijks opleidingen kunnen volgen!

Overname van deze informatie is toegestaan mits met bronvermelding. ©
14 09 2004 NPB